Skip to content

Czas na młodych! Przewodnik po budżetach partycypacyjnych dla młodzieży.

Białystok – Belfast – Grenada – Manchester – Warszawa 2022

Publikacja jest integralną częścią toolkitu Czas na młodych! Przewodnik po budżetach partycypacyjnych dla młodzieży zawiera gotowe do użycia materiały mogące pomóc nauczycielom i edukatorom młodzieżowym w przygotowaniu oraz realizacji szkolnych oraz młodzieżowych budżetów partycypacyjnych. Przy każdym narzędziu opisujemy, na jakim etapie budżetu partycypacyjnego można go użyć oraz w jaki sposób to zrobić. Zaprezentowane w nim narzędzia, takie jak scenariusze, szablony czy gra, można pobrać, modyfikować oraz wykorzystywać je w pracy z młodymi ludźmi.

Publikacja powstała w ramach projektu “Youth PB Accelerator” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 4.0 Licencja międzynarodowa.