Skip to content

Diagnoza potencjału i zasobów w zakresie kultury w Gminie Michałowo.

Białystok 2017

Publikacja prezentuje wyniki badania, którego nadrzędnym celem była identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców gminy Michałowo w zakresie kultury. Przeprowadzenie badania było jednym z elementów realizowanego w gminie programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.