Skip to content

Diagnoza potencjału kulturotwórczego miasta Terespol.

Białystok 2018

Publikacja przedstawia wyniki badania, którego celem było zidentyfikowanie potencjału kulturotwórczego w społeczności lokalnej miasta Terespol. Przeprowadzenie badania było częścią realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2018 roku.