Skip to content

Diagnoza potencjału, zasobów i potrzeb w zakresie kultury w gminie Kolno.

Białystok 2017

Raport powstał w ramach realizowanego w gminie Kolno programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego głównym celem jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących lokalnych zasobów i inicjatyw mieszkańców w zakresie kultury. Badania zostały przeprowadzone w gminie Kolno wiosną 2017 roku.