Skip to content

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym.

Warszawa – Białystok 2013

Niniejsza publikacja stanowi raport z badań organizacji pozarządowych działających w Polsce na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, które jednocześnie prowadzą agencje zatrudnienia. Celem podjętego badania było określenie kondycji agencji zatrudnienia organizacji pozarządowych, przeprowadzenie ich wewnętrznej diagnozy, rozpoznanie opinii o otoczeniu zewnętrznym, postaw wobec innych podmiotów, metod wspierania rozwoju agencji, potencjalnych zadań dla władz lokalnych i publicznych służb zatrudnienia oraz samych agencji. Prace badawcze obejmowały analizę źródeł wtórnych – w szczególności prac teoretycznych, zaleceń z zakresu międzynarodowej i krajowej polityki społecznej oraz sprawozdań merytorycznych i danych dotyczących działalności niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Drugi element badania obejmował przeprowadzenie indywidualnych telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych z wybranymi podmiotami, według ściśle określonych kryteriów celowego wyboru próby.

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź”, wdrażanego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.