Skip to content

Nowe kierunki, nowe drogowskazy – Współczesna kondycja kultury w Suwałkach

Białystok 2015

Projekt został dofinansowany ze srodków
Urzedu Miejskiego w Suwałkach.

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0
Polska (CC-BY-SA 3.0 PL). Tresc licencji:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.

Autorzy dziekuja Pauli Lewczuk, Monice Jurgielewicz,
Ernestowi Greckiemu oraz Zuzannie Kucmierowskiej
za pomoc przy realizacji badan.