Skip to content

Odkryj się – Inicjatywy lokalne. Diagnoza potencjału i zasobów w zakresie kultury w gminie Wasilków.

Białystok 2016

Publikacja prezentuje wyniki badania, którego nadrzędnym celem była identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców gminy Wasilków w zakresie kultury. Przeprowadzenie badania było jednym z elementów realizowanego w gminie programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.