Skip to content

Partycypacja obywatelska – decyzje blizsze ludziom

Białystok 2013

Celem publikacji jest zdiagnozowanie stanu partycypacji obywatelskiej w Polsce, z drugiej – pokazanie możliwości jej efektywnego i twórczego wykorzystania na poziomie lokalnym.

W pierwszej części książki znajdują się teksty powiązane zarówno z teorią partycypacji, omówieniem badań na ten temat, jak również artykuły o charakterze praktycznym, będące prezentacją polskich i zagranicznych doświadczeń w tym zakresie. 

Druga część publikacji – Narzędziownik partycypacji – to zestaw niezwykle praktyczny, użyteczny w działaniach podejmowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Możemy tutaj przeczytać zarówno o konsultacjach, jak i o budżecie obywatelskim czy inicjatywie uchwałodawczej. Przykłady zastosowania idei partycypacji obywatelskiej pochodzą nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.

Publikacja ta powstała jako część projektu „Laboratorium Obywatelskie” – regionalnego programu edukacji obywatelskiej, skierowanego do szerokiego grona odbiorców: urzędników, radnych, członków organizacji pozarządowych i dorosłych mieszkańców województwa podlaskiego – dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.