Skip to content

Rady seniorów w działaniu.

Białystok 2017

Publikacja prezentuje dobre praktyki z zakresu zakładania Rad Seniorów w gminach oraz zasad ich działania. Przybliża działania Rad Seniorów w Suwałkach, Pruszkowie i Legionowie. Publikacja była częścią projektu Seniorzy w działaniu finansowanego ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.