Skip to content

Raport z działań diagnostycznych w ramach programu Podlaski Pomost Kultury w 2017 r.

Białystok 2017

Niniejszy raport prezentuje wnioski z działań diagnostycznych wykonanych w ramach
programu Podlaski Pomost Kultury w 2017 r. Po przeprowadzeniu kompleksowego badania
służącego diagnozie edukacji kulturowej w województwie podlaskim przez zespół Fundacji
SocLab w 2016 r.1, niniejsza publikacja skupia się jedynie na wybranych wątkach. Przede
wszystkim dotyczyć będzie ona kwestii współpracy między podlaskimi podmiotami
zaangażowanymi w edukację kulturową obecnie i w przyszłości – poruszone zostaną m. in.
wątki związane z potrzebami i oczekiwaniami podmiotów, a także z dotychczasową
współpracą z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku (WOAK), operatorem
programu Bardzo Młoda Kultura / Podlaski Pomost Kultury w regionalnym polu kultury. Wyniki
badania mogą więc w założeniu stanowić punkt wyjścia do refleksji i optymalizacji pracy
zarówno WOAK, jako instytucji sieciującej i pobudzającej edukację kulturową w województwie
podlaskim, jak i innych podmiotów zaangażowanych w te działania. W badaniach poruszano
również kwestie związane z uczestnictwem w kulturze oraz oceną regionalnej oferty
kulturalnej, co z kolei może być przyczynkiem do łączenia działań z zakresu edukacji kulturowej
z tradycyjnie rozumianymi wydarzeniami kulturalnymi.