Skip to content

Agnieszka Maszkowska

Agnieszka Maszkowska

Prezes Zarządu
Socjolog, ekspertka ds. partycypacji, trenerka. Od 20 lat pracuje przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości, działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Doświadczona koordynatorka projektów, specjalistka w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji samorządowej, biznesie oraz jako członek i współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Absolwentka Szkoły Liderów. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu partycypacji obywatelskiej, współpracy międzysektorowej. i zarządzania. Jest autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji i partycypacji obywatelskiej. Ekspertka ds. konsultacji społecznych, moderatorka kilkudziesięciu procesów konsultacji i partycypacji, w szczególności w zakresie budżetów partycypacyjnych, w tym szkolnych, planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz tworzenia strategii i programów rozwoju. Prywatnie lubi spacery, podróże, taniec i spotkania z przyjaciółmi.