Skip to content

Oferta

Tel. (+48) 690 844 220 soclab@soclab.org.pl

Partycypacja

Projektujemy i prowadzimy procesy partycypacyjne, w szczególności konsultacje społeczne na poziomie lokalnym. Udzielamy wsparcia szkoleniowego i eksperckiego z zakresu partycypacji obywatelskiej samorządom lokalnym, organizacjom społecznym i mieszkańcom. Tworzymy warunki do wspólnej rozmowy i wpływania obywateli na decyzje dotyczące spraw publicznych.
Loading...
citizenlab-news-post

Partycypacja z wykorzystaniem internetowej platformy CitizenLab

Od 2021 roku jesteśmy partnerem belgijskiego startupu CitizenLab, który udostępnia wspólnotom samorządowym, organizacjom i mieszkańcom nowoczesną platformę do konsultacji, grupowych dyskusji, przeprowadzania budżetów obywatelskich, oddolnego zbierania pomysłów i rozwiązań. Wspólnie wdrażamy po raz pierwszy w Polsce platformę w dwóch samorządach: Augustowie i Wasilkowie. Prowadzimy tam w 2022 i 2023 roku modelowe procesy partycypacji w oparciu o hybrydowe metody działań: platformę CitizenLab oraz bezpośrednie metody partycypacji aktywizujące mieszkańców. Jesteśmy otwarci na wdrażanie platformy w całej Polsce!
citizenlab-news-post

Partycypacja z wykorzystaniem internetowej platformy CitizenLab

Od 2021 roku jesteśmy partnerem belgijskiego startupu CitizenLab, który udostępnia wspólnotom samorządowym, organizacjom i mieszkańcom nowoczesną platformę do konsultacji, grupowych dyskusji, przeprowadzania budżetów obywatelskich, oddolnego zbierania pomysłów i rozwiązań. Wspólnie wdrażamy po raz pierwszy w Polsce platformę w dwóch samorządach: Augustowie i Wasilkowie. Prowadzimy tam w 2022 i 2023 roku modelowe procesy partycypacji w oparciu o hybrydowe metody działań: platformę CitizenLab oraz bezpośrednie metody partycypacji aktywizujące mieszkańców. Jesteśmy otwarci na wdrażanie platformy w całej Polsce!
Rewitalizacja-Partycypacja

Programy rewitalizacji

W latach 2017-2018 zrealizowaliśmy sześć pogłębionych procesów partycypacyjnych służących wypracowaniu założeń lokalnych lub gminnych programów rewitalizacji. W konsorcjum z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz firmą S&H Consulting prowadziliśmy m.in. spacery badawcze, wywiady, badania ankietowe, warsztaty diagnozujące, happeningi, punkty konsultacyjne, spotkania konsultacyjne oraz koordynowaliśmy pracę zespołów roboczych. Zaufały nam następujące samorządy: Wasilków, Łomża (gm. wiejska), Bielsk Podlaski, Sejny, Hajnówka, Suchowola.
Rewitalizacja-Partycypacja

Programy rewitalizacji

W latach 2017-2018 zrealizowaliśmy sześć pogłębionych procesów partycypacyjnych służących wypracowaniu założeń lokalnych lub gminnych programów rewitalizacji. W konsorcjum z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz firmą S&H Consulting prowadziliśmy m.in. spacery badawcze, wywiady, badania ankietowe, warsztaty diagnozujące, happeningi, punkty konsultacyjne, spotkania konsultacyjne oraz koordynowaliśmy pracę zespołów roboczych. Zaufały nam następujące samorządy: Wasilków, Łomża (gm. wiejska), Bielsk Podlaski, Sejny, Hajnówka, Suchowola.
Konsultacje-społeczne-Partycypacja

Konsultacje społeczne

Nasi eksperci projektowali i moderowali pogłębione konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na różnych etapach m.in. w gminie Dobrzyniewo Duże, Brańsk, Wasilków, Kolno, Bielsk Podlaski, Nowe Piekuty, Zbójna, Sztabin.
W konsultacjach społecznych dotyczących planowania przestrzennego nasi eksperci wykorzystują zróżnicowane podejścia i techniki partycypacji, takie jak m.in. planowanie partycypacyjne, kawiarenka obywatelska, warsztaty przyszłościowe czy warsztaty z mapami.
Konsultacje-społeczne-Partycypacja

Konsultacje społeczne

Nasi eksperci projektowali i moderowali pogłębione konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na różnych etapach m.in. w gminie Dobrzyniewo Duże, Brańsk, Wasilków, Kolno, Bielsk Podlaski, Nowe Piekuty, Zbójna, Sztabin.
W konsultacjach społecznych dotyczących planowania przestrzennego nasi eksperci wykorzystują zróżnicowane podejścia i techniki partycypacji, takie jak m.in. planowanie partycypacyjne, kawiarenka obywatelska, warsztaty przyszłościowe czy warsztaty z mapami.
Budżet-Obywatelski-Partycypacja

Budżety obywatelskie

Od początku istnienia budżetów obywatelskich w Polsce wspieramy samorządy w ich wdrażaniu oraz edukujemy mieszkańców, by potrafili korzystać z tego mechanizmu partycypacji, m.in. przeprowadzaliśmy ewaluację pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku, prowadziliśmy działania informacyjne i edukacyjne na białostockich osiedlach oraz w formie gry symulacyjnej. W Wasilkowie pomogliśmy partycypacyjnie wypracować założenia budżetu obywatelskiego i od tamtej pory regularnie wspieramy samorząd w prowadzeniu działań z nim związanych. Od 2019 roku promujemy i wprowadzamy w województwie podlaskim szkolne budżety partycypacyjne jako narzędzie edukacji obywatelskiej.
Budżet-Obywatelski-Partycypacja

Budżety obywatelskie

Od początku istnienia budżetów obywatelskich w Polsce wspieramy samorządy w ich wdrażaniu oraz edukujemy mieszkańców, by potrafili korzystać z tego mechanizmu partycypacji, m.in. przeprowadzaliśmy ewaluację pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku, prowadziliśmy działania informacyjne i edukacyjne na białostockich osiedlach oraz w formie gry symulacyjnej. W Wasilkowie pomogliśmy partycypacyjnie wypracować założenia budżetu obywatelskiego i od tamtej pory regularnie wspieramy samorząd w prowadzeniu działań z nim związanych. Od 2019 roku promujemy i wprowadzamy w województwie podlaskim szkolne budżety partycypacyjne jako narzędzie edukacji obywatelskiej.

Badania

Prowadzimy badania społeczne, diagnozy i ewaluacje dla samorządów lokalnych, instytucji kultury, organizacji społecznych. Współpracujemy z jednostkami naukowymi. Dostarczamy rzetelne analizy służące do podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę.

Wybrane publikacje i raporty można znaleźć w zakładce PUBLIKACJE.

Loading...
Badanie-Kultury-Badania

Badania kultury

Specjalizujemy się w badaniach kultury. W latach 2016-2018 współpracowaliśmy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku (obecnie Podlaski Instytut Kultury) realizując badania wybranych aspektów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w województwie podlaskim oraz prowadząc badania ewaluacyjne w ramach projektu “Podlaski Pomost Kultury” będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Realizowaliśmy również badania diagnostyczne dotyczące potrzeb i potencjałów ośrodków kultury w Michałowie, Wasilkowie, Gródku, Terespolu, gminie Kolno w ramach programu Dom Kultury +.
Badanie-Kultury-Badania

Badania kultury

Specjalizujemy się w badaniach kultury. W latach 2016-2018 współpracowaliśmy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku (obecnie Podlaski Instytut Kultury) realizując badania wybranych aspektów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w województwie podlaskim oraz prowadząc badania ewaluacyjne w ramach projektu “Podlaski Pomost Kultury” będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Realizowaliśmy również badania diagnostyczne dotyczące potrzeb i potencjałów ośrodków kultury w Michałowie, Wasilkowie, Gródku, Terespolu, gminie Kolno w ramach programu Dom Kultury +.
Ewaluacja-Projektów-Badania

Ewaluacje projektów i programów

Na zlecenie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych prowadzimy działania ewaluacyjne i przygotowujemy raporty ewaluacyjne programów i projektów. W ostatnich latach współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. z Galerią Arsenał i Teatrem Dramatycznym w Białymstoku.
Ewaluacja-Projektów-Badania

Ewaluacje projektów i programów

Na zlecenie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych prowadzimy działania ewaluacyjne i przygotowujemy raporty ewaluacyjne programów i projektów. W ostatnich latach współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. z Galerią Arsenał i Teatrem Dramatycznym w Białymstoku.

Innowacje społeczne

Wprowadzamy innowacje społeczne z uwzględnieniem nowych technologii do działań organizacji społecznych i samorządów. Bliskie są nam rozwiązania technologiczne z zakresu civic tech.
Loading...
Design-Thinking-Innowacje-Społeczne

Design Thinking

Wykorzystujemy metodę Design Thinking w konsultacjach społecznych, szkoleniach i planowaniu działań społecznych. Zastosowaliśmy ją m.in. w 2019 roku przy prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących oferty kulturalnej Muzeum Zamek w Lidzbarku Warmińskim.
Design-Thinking-Innowacje-Społeczne

Design Thinking

Wykorzystujemy metodę Design Thinking w konsultacjach społecznych, szkoleniach i planowaniu działań społecznych. Zastosowaliśmy ją m.in. w 2019 roku przy prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących oferty kulturalnej Muzeum Zamek w Lidzbarku Warmińskim.
Join-Us-For-Health-Innowacje-Społeczne

Nauka obywatelska

W ramach międzynarodowego projektu JoinUs4Health wdrażamy wspólnie z partnerami z Polski, Niemiec i Holandii platformę internetową, na której naukowcy wspólnie z mieszkańcami tworzą projekty badawcze na temat zdrowia i nauk medycznych. Są to projekty w tzw. nurcie nauki obywatelskiej.
Join-Us-For-Health-Innowacje-Społeczne

Nauka obywatelska

W ramach międzynarodowego projektu JoinUs4Health wdrażamy wspólnie z partnerami z Polski, Niemiec i Holandii platformę internetową, na której naukowcy wspólnie z mieszkańcami tworzą projekty badawcze na temat zdrowia i nauk medycznych. Są to projekty w tzw. nurcie nauki obywatelskiej.
Citizen-lab-oferta

CitizenLab

Wdrażamy w Augustowie i Wasilkowie nowoczesną platformę do komunikacji z mieszkańcami - CitizenLab. Prowadzimy tam modelowe procesy partycypacji z wykorzystaniem m.in. platformy. Jesteśmy otwarci na jej wdrażanie w całej Polsce.
Citizen-lab-oferta

CitizenLab

Wdrażamy w Augustowie i Wasilkowie nowoczesną platformę do komunikacji z mieszkańcami - CitizenLab. Prowadzimy tam modelowe procesy partycypacji z wykorzystaniem m.in. platformy. Jesteśmy otwarci na jej wdrażanie w całej Polsce.

Rekomendacje

Współpracę z nami rekomendują m.in.: