Skip to content

Fundacja

Tel. (+48) 690 844 220 soclab@soclab.org.pl

Co chcemy zmienić

Misją naszej Fundacji jest zwiększenie zaangażowania ludzi w życie publiczne. Zależy nam na tym, by mieszkańcy stali się świadomymi i aktywnymi obywatelami, zwłaszcza w swoich lokalnych społecznościach. Naszą działalnością wspieramy instytucje publiczne dostarczając im wiedzy i wspierając w działaniach, prowadzeniu procesów partycypacyjnych. Dążymy do tego, by ważne decyzje  były podejmowane z uwzględnieniem ich opinii, w oparciu o dialog i rzetelne diagnozy społeczne.

Misja ta realizowana jest poprzez działania związane z:

Kim jesteśmy

Fundacja SocLab działa od 2011 roku. Od początku w naszym zespole są badacze społeczni, trenerki i moderatorki. Łączymy wiedzę socjologiczną i metodologiczną z doświadczeniem bezpośredniej współpracy z mieszkańcami i instytucjami publicznymi. Potrafimy łączyć teorię z praktyką.

Zarząd

Loading...
Maszkowska A_Atelier

Agnieszka Maszkowska

Prezes Zarządu
Socjolog, ekspertka ds. partycypacji, trenerka. Od 20 lat pracuje przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości, działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Doświadczona koordynatorka projektów, specjalistka w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji samorządowej, biznesie oraz jako członek i współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Absolwentka Szkoły Liderów. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu partycypacji obywatelskiej, współpracy międzysektorowej. i zarządzania. Jest autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji i partycypacji obywatelskiej. Ekspertka ds. konsultacji społecznych, moderatorka kilkudziesięciu procesów konsultacji i partycypacji, w szczególności w zakresie budżetów partycypacyjnych, w tym szkolnych, planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz tworzenia strategii i programów rozwoju. Prywatnie lubi spacery, podróże, taniec i spotkania z przyjaciółmi.

Prezes Zarządu

Maszkowska A_Atelier

Agnieszka Maszkowska

Prezes Zarządu
Socjolog, ekspertka ds. partycypacji, trenerka. Od 20 lat pracuje przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości, działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Doświadczona koordynatorka projektów, specjalistka w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji samorządowej, biznesie oraz jako członek i współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Absolwentka Szkoły Liderów. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu partycypacji obywatelskiej, współpracy międzysektorowej. i zarządzania. Jest autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji i partycypacji obywatelskiej. Ekspertka ds. konsultacji społecznych, moderatorka kilkudziesięciu procesów konsultacji i partycypacji, w szczególności w zakresie budżetów partycypacyjnych, w tym szkolnych, planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz tworzenia strategii i programów rozwoju. Prywatnie lubi spacery, podróże, taniec i spotkania z przyjaciółmi.
Krzysztof Kadziewicz 1

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu
Inicjatorka Fundacji SocLab – to od jej pomysłu zaczęła się historia naszej organizacji. Przez pierwsze 10 lat prezeska zarządu. Socjolożka, wykładowczyni na Wydziale Socjologii UwB. Specjalistka w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społeczności lokalnych, partycypacji obywatelskiej i socjologii miasta. Trenerka i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Uczy również projektowania i realizacji szkoleń oraz wykorzystania Design Thinking w pracy warsztatowej na UwB. Doświadczona facylitatorka spotkań. Jest absolwentką Szkoły Trenerów firmy Metrum oraz absolwentką Programu „Szkoła Liderów” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W Fundacji odpowiada za projekty dotyczące civic tech, nauki obywatelskiej oraz partycypacji obywatelskiej, koordynuje projekty międzynarodowe. Na stałe współpracuje z Fundacją Batorego w roli ekspertki. W Białymstoku znana również jako strażniczka pamięci o żydowskiej historii miasta.

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kadziewicz 1

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska

Wiceprezes Zarządu
Inicjatorka Fundacji SocLab – to od jej pomysłu zaczęła się historia naszej organizacji. Przez pierwsze 10 lat prezeska zarządu. Socjolożka, wykładowczyni na Wydziale Socjologii UwB. Specjalistka w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społeczności lokalnych, partycypacji obywatelskiej i socjologii miasta. Trenerka i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Uczy również projektowania i realizacji szkoleń oraz wykorzystania Design Thinking w pracy warsztatowej na UwB. Doświadczona facylitatorka spotkań. Jest absolwentką Szkoły Trenerów firmy Metrum oraz absolwentką Programu „Szkoła Liderów” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W Fundacji odpowiada za projekty dotyczące civic tech, nauki obywatelskiej oraz partycypacji obywatelskiej, koordynuje projekty międzynarodowe. Na stałe współpracuje z Fundacją Batorego w roli ekspertki. W Białymstoku znana również jako strażniczka pamięci o żydowskiej historii miasta.
łukasz-kiszkiel

Dr Łukasz Kiszkiel

Członek Zarządu
Socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych i Statystyki. Pracował w TNS OBOP na stanowisku market researcher’a w sektorze badań konsumenckich. Specjalizacja w badaniach wizerunku marki (35 projektów), badaniach komunikacji (17 projektów), badaniach segmentacyjnych (8 projektów). Odpowiedzialny za budowanie strategii marketingowej marek, kreowanie i monitoring wizerunku marki, realizację badań marketingowych (ilościowych): przygotowywanie projektu badawczego, dobór odpowiednich metod badawczych, konstrukcję narzędzi badawczych, statystyczną analizę danych oraz opracowywanie raportów z wyników badań, przygotowywanie wniosków i rekomendacji, koordynację projektów w Europie Środkowo-Wschodniej w sieci TNS, zarządzanie ogólnopolską siatką koordynatorów terenowych w IQS & Quant Group. Ekspert w badaniach ewaluacyjnych.

Członek Zarządu

łukasz-kiszkiel

Dr Łukasz Kiszkiel

Członek Zarządu
Socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych i Statystyki. Pracował w TNS OBOP na stanowisku market researcher’a w sektorze badań konsumenckich. Specjalizacja w badaniach wizerunku marki (35 projektów), badaniach komunikacji (17 projektów), badaniach segmentacyjnych (8 projektów). Odpowiedzialny za budowanie strategii marketingowej marek, kreowanie i monitoring wizerunku marki, realizację badań marketingowych (ilościowych): przygotowywanie projektu badawczego, dobór odpowiednich metod badawczych, konstrukcję narzędzi badawczych, statystyczną analizę danych oraz opracowywanie raportów z wyników badań, przygotowywanie wniosków i rekomendacji, koordynację projektów w Europie Środkowo-Wschodniej w sieci TNS, zarządzanie ogólnopolską siatką koordynatorów terenowych w IQS & Quant Group. Ekspert w badaniach ewaluacyjnych.
Maciej-Białous

Dr Maciej Białous

Członek Zarządu
Z wykształcenia socjolog, adiunkt, wicedyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, edukator w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami badania kultury, pamięci zbiorowej oraz socjologii filmu.

Członek Zarządu

Maciej-Białous

Dr Maciej Białous

Członek Zarządu
Z wykształcenia socjolog, adiunkt, wicedyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, edukator w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami badania kultury, pamięci zbiorowej oraz socjologii filmu.
malgorzata_skowronska_800

Dr Małgorzata Skowrońska

Członkini Zarządu
Socjolożka, doktor nauk społecznych, wykładowczyni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Żywo zainteresowana jakościowymi badaniami nad dystansem społecznym i uprzedzeniami oraz badaniami kultury.

Członkini Zarządu

malgorzata_skowronska_800

Dr Małgorzata Skowrońska

Członkini Zarządu
Socjolożka, doktor nauk społecznych, wykładowczyni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Żywo zainteresowana jakościowymi badaniami nad dystansem społecznym i uprzedzeniami oraz badaniami kultury.

Zespół

Dr Sylwester Zagulski

specjalista ds. projektów s.zagulski@soclab.org.pl

Marta Zdrzyniecka

specjalistka ds. projektów m.zdrzyniecka@soclab.org.pl

Piotr Znaniecki

koordynator p.znaniecki@soclab.org.pl

Michał Lemański

specjalista ds. edukacji m.lemanski@soclab.org.pl

Marcin Leśniak

wolontariusz

O fundacji formalnie

Statut Fundacji SocLab:

Sprawozdania finansowe Fundacji SocLab:

Sprawozdania merytoryczne Fundacji SocLab:

Z kim współpracowaliśmy