Skip to content

Publikacje

Młodzi dla młodych. Rekomendacje białostockiej młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego

2023

Odkryj się – Inicjatywy lokalne. Diagnoza potencjału i zasobów w zakresie kultury w gminie Wasilków.

Białystok 2016

Odkryj się – Inicjatywy lokalne. Diagnoza potencjału i zasobów w zakresie kultury w gminie Wasilków.

Białystok 2016

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym.

Warszawa – Białystok 2013

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym.

Warszawa – Białystok 2013

Czas na młodych! Przewodnik po budżetach partycypacyjnych dla młodzieży.

Białystok – Belfast – Grenada – Manchester – Warszawa 2022

Czas na młodych! Przewodnik po budżetach partycypacyjnych dla młodzieży.

Białystok – Belfast – Grenada – Manchester – Warszawa 2022

Zrób to sam. Zestaw narzędzi i metod do pracy z młodzieżą w budżecie partycypacyjnym.

Białystok 2022

Zrób to sam. Zestaw narzędzi i metod do pracy z młodzieżą w budżecie partycypacyjnym.

Białystok 2022