Skip to content

Debiuty partycypacji

„Debiuty w partycypacji” to program realizowany przez Fundację Stocznia pozwalający organizacji pozarządowej zaplanować przy wsparciu mentora/mentorki działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości. Fundacja SocLab jest partnerem programu.

Organizacje pozarządowe uczestniczące w programie otrzymują wsparcie doświadczonego mentora, z którym planują i realizują działania partycypacyjne, a także grant do 6 000 PLN na jego przeprowadzenie. W ramach grantu można sfinansować podstawowe materiały potrzebne do realizacji działania, akcję promocyjną lub opłacić zaangażowanie osób odpowiedzialnych za realizację działania.

Równolegle do działań lokalnych organizacja bierze udział w szkoleniach i spotkaniach z podobnymi sobie organizacjami. Szkolenia są uzupełnieniem wiedzy potrzebnej do prawidłowego zarządzania organizacją jako instytucją, czyli obejmują takie kwestie jak: zarządzanie zespołem, wolontariat, finanse i komunikacja. Zwieńczeniem wsparcia jest ewaluacja przeprowadzonego przez organizację działania partycypacyjnego i oferta skorzystania z bonu w wysokości 2 000 PLN na dodatkowe, dedykowane szkolenie, którego celem jest wzmocnienie instytucjonalne organizacji.

Jedną z mentorek jest Agnieszka Maszkowska, prezeska Fundacji SocLab, która udziela wsparcia trzem organizacjom. Są to:

  • Stowarzyszenie Nasza Szkoła działające przy II Liceum Ogólnokształcącym z dodatkową nauką języka białoruskiego w Hajnówce
  • Stowarzyszenie Kobieta na PLUS działająca głównie w powiecie piskim
  • Fundacja Magnifika działająca na obszarze powiatu białostockiego

Pierwsza edycja programu miała miejsce w 2023 roku, kolejna jest zaplanowana na 2024 rok.

Partnerzy projektu

Fundacja Stocznia

Linki do materiałów

Grantodawca / Źródło finansowania

Program „Debiuty w partycypacji” realizowany jest w partnerstwie z German Marshall Fund. Środki finansowe pochodzą z programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID.

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów