Skip to content

e-demokracja. Mieszkańcy mają moc!

Celem projektu jest zrealizowanie modelowych procesów partycypacji w dwóch gminach:
Augustowie i Wasilkowie w oparciu o hybrydowe metody działań: nowoczesną, cyfrową platformę CitizenLab oraz bezpośrednie działania aktywizujące mieszkańców. Kultura demokratyczna powinna opierać się na efektywnej komunikacji i budowaniu zaangażowania obywatelskiego poprzez wykorzystanie różnorodnych technik partycypacji, w tym rozwiązania Civic Tech. W projekcie wykorzystujemy międzynarodowe doświadczenie związane z platformą, by zrealizowane procesy partycypacyjne były efektywne, atrakcyjne i wprowadzały trwałą zmianę instytucjonalną w samorządach. Do działań urzędu została wprowadzona bardzo dobrze zaprojektowana platforma, przeprowadzona została profesjonalna kampania informacyjno-marketingowa, włączono grupy mieszkańców jako “ambasadorów” oraz dopasowano dodatkowe działania aktywizujące off-line. Kluczowi partnerzy to dwie gminy: Wasilków i Augustów, w których są realizowane procesy partycypacyjne. Procesy te zwiększą udział mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.

 

Główne założenia

Głównym działaniem jest wdrożenie internetowej platformy CitizenLab do prowadzenia procesów partycypacyjnych w mieście Augustowie i gminie Wasilków. Platformy zostały skonfigurowane pod potrzeby gminy i użyte do przeprowadzenia procesów partycypacyjnych, które zostały zaprojektowane w trakcie trwania projektu. W każdej gminie opracowaliśmy i przeprowadzamy trzy takie procesy, używając hybrydowych metod: offline oraz online. Została też opracowana kampania informacyjno-promocyjna całego projektu. Na zakończenie projektu zostanie opracowany i wydany podręcznik do e-partycypacji oraz zorganizowany Festiwal e-Partycypacji.

Okres realizacji: grudzień 2021 – czerwiec 2023

Partnerzy projektu

Miasto i Gmina Wasilków
Miasto Augustów
Grantodawca / Źródło finansowania

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Jesteśmy partnerami akcji Masz Głos Fundacji Batorego od 2019 roku. Dbamy, aby ten ogólnopolski program...
Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby...