Skip to content

EURECA – Europejska Akademia Ekologii Miejskiej

Fundacja SocLab wraz z partnerami z Czech, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, z początkiem września 2023 rozpoczęła realizację projektu „EURECA – European URban ECology Academy”, w którym pełni rolę lidera. Projekt w ramach programu Erasmus+ edukacja dorosłych, zakłada opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego ochrony środowiska oraz zachowań proekologicznych na poziomie indywidualnego człowieka, gospodarstwa domowego, siedziby/biura organizacji/instytucji/firmy. Odbiorcami są osoby nie związane zawodowo z ekologią, zaś celem jest przekazanie wiedzy o praktycznych rozwiązaniach możliwych do zastosowania przez „zwykłego człowieka”, nie posiadającego specjalistycznej wiedzy ekologicznej czy technicznej. W ramach projektu EURECA zostanie opracowany program szkoleniowy on-line, powstanie platforma e-learningowa, a zwieńczeniem będzie przeprowadzenie pełnego cyklu szkoleniowego w formie zdalnej w Polsce oraz w Czechach, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech w 2025 r.

W 2050 roku 2/3 ludzkości będzie mieszkało w miastach. Już teraz zużywają one 70 proc. światowej energii, emitując proporcjonalną ilość gazów cieplarnianych. Gęsta zabudowa i zaludnienie, szczególnie w centrach miast, powoduje u mieszkańców uciążliwości zdrowotne, w tym psychiczne, jak również tworzy wyspy ciepła, źródła skumulowanego światła i hałasu. Tereny zielone i przyroda są wypierane przez inwestycje mieszkaniowe, drogowe i infrastrukturalne. Odwrót od „betonozy” zauważalny w Europie zachodniej, na razie z trudem przebija się do świadomości polskich władz na poziomie zarówno rządowym jak i samorządowym. Dotyczy to również zwykłych ludzi, którzy wykładają swoje podwórka polbrukiem, wycinają stare drzewa w miejsce których sadzą tuje i inne gatunki obce, nawet małe dystanse pokonują samochodem. Oczywistą kwestią jest gospodarowanie wodą, energią i odpady. Prowadzone od lat działania informacji i edukacji ekologicznej sprawiły że wiele osób już jest świadomych tego że ekosystem miejski nie sprzyja zdrowiu i przyrodzie, są gotowi do działania w miarę swoich możliwości, lecz najczęściej nie posiadają odpowiedniej wiedzy lub motywacji. Często potrzebują też impulsu, podpowiedzi, przekonania że nie są sami. EURECA zaspokaja te potrzeby, pozwala uruchomić inicjatywy których potencjał do tej pory drzemie uśpiony. Jednocześnie pozwala wprowadzać zmiany behawioralne w indywidualnych preferencjach, nawykach konsumpcyjnych i stylach życia zgodnie z inicjatywą „Nowy europejski Bauhaus”, jak również przyczynia się do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Horizon Europe - 2Zero Emission

 

 

Partnerzy

organizacje:

Grantodawca / Źródło finansowania

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów