Skip to content

Szkolny budżet partycypacyjny w gminie Wasilków

„Szkolny budżet partycypacyjny w gminie Wasilków”- nowy projekt, który poprzez realizację pierwszej edycji gminnego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego (SBP) w trzech publicznych szkołach podstawowych, będzie promował wartości demokratycznych oraz wzrost zaangażowania obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży w gminie Wasilków.

Podstawowe założenie projektu opiera się na koncepcji edukacji obywatelskiej jako edukacji praktycznej, w której zaangażowana młodzież i cała społeczność szkolna, uczestniczą w procesie współdecydowania o wybranym aspekcie w funkcjonowaniu swojej szkoły, wzorując się na idei budżetu obywatelskiego. Wstępnym krokiem do tego będą spotkania i szkolenia, głównie dla uczniów i nauczycieli, przekazujące konkretną wiedzę o budżecie partycypacyjnym. Na dalszym etapie przeszkoleni nauczyciele i uczniowie przy wsparciu mentorki prowadzą szkolne budżety partycypacyjne w swoich szkołach, starając się w jak największym stopniu angażować całą społeczność szkolną w prowadzony proces.  Całość jest prowadzona w  ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim – partnerem projektu. Na zakończenie na podstawie ewaluacji zostaną wypracowane rekomendacje, na podstawie których realizowane będą kolejne edycje SBP w wasilkowskich szkołach.

Zakładane rezultaty:

– Wdrożenie pilotażowej edycji gminnego Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w gminie Wasilków

– Opracowanie modelu gminnego szkolnego budżetu partycypacyjnego, który będzie kontynuowany w kolejnych latach

– Wzrost wiedzy i umiejętności młodzieży w gminie Wasilków w zakresie realizacji Szkolnych Budżetów

– Wzrost wiedzy młodzieży na temat demokratycznych sposobów udziału w procesie podejmowania decyzji o sprawach publicznych, w tym o wydatkach publicznych

– Wzrost roli i znaczenia dzieci i młodzieży w procesach partycypacyjnych w gminie Wasilków.

 

Projekt składa się z kilku kluczowych działań:

– Spotkanie inicjujące

– Szkolenie przygotowujące do wdrożenia szkolnego budżetu

– Realizacja Szkolnych budżetów

– Warsztaty medialne

– Spotkanie podsumowujące

 

SPOTKANIE INICJUJĄCE

Odbyło się 25.10.2023 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wasilkowie. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele uczniów, nauczycieli, dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, przedstawiciele władz gminy oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. Podczas 2 godzinnego przedstawiona ideę realizacji SBP oraz korzyści jakie ze sobą niesie. Przedstawiono schemat działania, co przewiduje projekt oraz co po kolei będzie się działo.

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO WDROŻENIA SZKOLNEGO BUDŻETU

1-2 grudnia 2023 r. w Supraślu, odbyło się dwudniowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia SBP.  W trakcie pierwszego dnia 8-osobowe zespoły koordynujące z każdej ze szkół (2 nauczycieli i 6 uczniów), zapoznały się z ideą budżetu partycypacyjnego oraz całością procesu jego realizacji. Następny dzień został przeznaczony na opracowanie regulaminu i harmonogramu, który będzie jeden dla wszystkich szkół. Określone w nim zostały zasady realizacji, w szczególności uprawnienia związane ze zgłaszaniem projektów i głosowaniem.

Wybrano też oficjalną nazwę – Szkolny Budżet Obywatelski.

REALIZACJA SZKOLNYCH BUDŻETÓW

Nowy Rok zaczęliśmy od realizacji dla zespołów koordynujących. W każdej ze szkół pojawiła się mentorka, która pomogła zespołom przygotować organizacyjnie cały proces realizacji SBO, w szczególności zaplanowane zostały konkretne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

Kolejnym krokiem jest realizacja lekcji rówieśniczych.

Każda ze szkół ma do dyspozycji 4000 zł na realizację zwycięskich projektów -3000 zł ze środków Fundacji SocLab i 1000 zł ze środków wasilkowskiego samorządu.

Po etapie zgłoszenia projektów i weryfikacji do głosowania zakwalifikowano łącznie 12 zgłoszonych projektów „Małych” do 1000 zł oraz 18 projektów „Dużych” – do 3000 zł. Każda za szkół wybierze jeden „Mały” oraz jeden „Duży” projekt.

W każdej ze szkół odbyła się promocja wybranych projektów, z których uczniowie w drodze głosowania 10.04.2024r wyłonili zwycięzców.

Zwycięskie projekty:
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie:
– Kącik gier – projekt mały za 1000 zł – kącik z grami planszowymi, aby uczniowie spędzali przerwy w ciekawy sposób.
Szkoła na świeżym powietrzu – projekt duży za 3000 zł- kiedy przychodzą gorące dni i trudno wytrzymać w salach lekcyjnych, można prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu (stół piknikowy, parasole przeciwsłoneczne, hamaki, pufy ogrodowe, itp.)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie:
Sprzęt sportowy – projekt mały za 1000 zł – sprzęt sportowy, aby uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego
– Usiądź, spocznij, odpocznij – projekt duży za 3000 zł – strefa relaksu z dużymi kanapami na szkolnych korytarzach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach:
Sala plastyczna – projekt mały za 1000 zł – projekt, który pozwoli uczniom tworzyć ozdoby na własny użytek, a przy okazji uczniowie będą dobrze się przy tym bawić
– Myszki do sali komputerowej – projekt duży za 3000 zł – projekt zakupu myszek do sali informatycznej, który ułatwiłby wygodne korzystanie z laptopów -przyspieszy to pracę wszystkich uczniów na komputerach

WARSZTATY MEDIALNE

W dniu 21.02.2024 zorganizowano jednodniowe warsztaty medialne. Członkowie zespołów koordynujących z każdej ze szkół uczyły się jak tworzyć filmy na social media, jak robić zdjęcia żeby korzystnie wyglądały. Trenerki podpowiadały jak bez profesjonalnych sprzętów radzić sobie przy tworzeniu mediów. Szkolenie zostało zorganizowany aby zespoły mogły nakręcić filmy z realizacji SBO w swojej szkole. Filmy promocyjne zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego w maju br.

Partnerzy projektu

German Marshall Fund of the United States
Urząd Miejski w Wasilkowie
Grantodawca / Źródło finansowania

Projekt „Szkolny budżet partycypacyjny w gminie Wasilków” finansowanego w ramach Engaging Central Europe - A Project of the German Marshall Fund of the United States

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów