SocLab
Forum Praktyków Konsultacji w Białymstoku

Trzecie Forum Praktyków Konsultacji to spotkanie osób mających doświadczenie uczestnictwa lub organizowania konsultacji społecznych. Zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, a także urzędników zajmujących się konsultacjami społecznymi oraz osoby zainteresowane tematem wysokich standardów konsultacji społecznych.
Chcemy wymienić się wiedzą oraz doświadczeniami odnośnie:
– zasad konsultacji,
– pracy nad ich uregulowaniem,
– roli organizacji pozarządowych w konsultacjach,
– korzyści z uczestnictwa w konsultacjach.

KIEDY I GDZIE:  4 marca (piątek), godz. 10–16, Hotel Esperanto ul. Legionowa 10, Białystok

ZGŁOSZENIA: mailem (formularz_zgloszeniowy) na adres: [email protected] do 1 marca 2016 r. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu.

MATERIAŁY DODATKOWE:

  • Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych (kanonkonsultacji.pl),
  • Przykładowy regulamin konsultacji społecznych: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/5361_druk_171.pdf

Naszym założeniem nie jest przekazywanie wiedzy ex cathedra, tylko wspólne dochodzenie do jak najlepszych rozwiązań. Bardzo liczymy więcna Wasz udział w Forum.

Program
10.00-10.30
Powitanie, prezentacja „Lepsze regulacje konsultacji” (FISE)
10.30-11.00
Regionalna Sieć Praktyków Partycypacji – idea (SocLab)
11.00-11.15
Przerwa kawowa
11.15-12.45
Warsztat 1. Zasady konsultacji społecznych
Prowadzący:
Oktawiusz Chrzanowski – socjolog, antropolog współczesności, absolwent ISNS UW. Po ucieczce z korporacji i powrocie do Polski z Niskich Krajów zajmuje się zawodowo kwestiami partycypacji publicznej i demokracji obywatelskiej w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Kieruje projektem „Konsultacje z zasadami”, w którym powstają Miejskie Kodeksy Dialogu, tworzone przez społeczności lokalne, urzędy miast i władze. Autor publikacji dotyczących tematyki partycypacji i konsultacji społecznych, redaktor Bazy dobrych praktyk partycypacji publicznej połączonej właśnie z portalem www.partycypacjaobywatelska.pl. W czasie wolnym współtworzy Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza działające na rzecz równości małżeńskiej dla osób LGBTQ.
Ewa Rościszewska – muzyk z wykształcenia, od ponad 10 lat w sektorze pozarządowym. Koordynowała z ramienia Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych m.in. projekty „Moja polis”, „Decydujmy razem”. Redaktorka Atlasu dobrych praktyk ekonomii społecznej, Bazy dobrych praktyk partycypacji publicznej, autorka i współautorka publikacji dotyczących partycypacji publicznej. Obecnie całym sercem zaangażowana w realizację projektu „Konsultacje z zasadami”. W wolnym czasie ćwiczy wedo.
12.45-13.15
Przerwa kawowa
13.15-14.45
Warsztat 2a. Jak tworzyć dobre regulaminy konsultacji społecznych?
Prowadząca:
Agnieszka Maszkowska – wiceprezes Fundacji SocLab, trenerka, koordynatorka projektów. Ukończyła socjologię, jest absolwentką szkół trenerskich. Specjalizuje się w tematyce konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego oraz ewaluacji i współpracy międzysektorowej. Ma doświadczenie w moderowaniu konsultacji społecznych z wykorzystaniem różnych oraz w ewaluacji konsultacji społecznych i procesów partycypacyjnych. Prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji publicznej, jest autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji, partycypacji obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. W swoich wszystkich działaniach dąży do tego, by mieszkańcy brali szeroki udział w podejmowaniu decyzji w sprawach dla nich ważnych. Lubi tańczyć i latać samolotem do nowych miejsc w Europie.
Warsztat 2b. Konsultacje społeczne w procesach rewitalizacji
Prowadząca:
Agnieszka Olender –  ekspertka ds. konsultacji społecznej i partycypacji, trenerka i animatorka społeczna w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych, wiceprezeska Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.
14.45-15.30
Podsumowanie warsztatów
15.30
Obiad

WIĘCEJ INFORMACJI:

Agnieszka Maszkowska (Fundacja SocLab), [email protected], tel. 731205213;
Oktawiusz Chrzanowski (FISE), [email protected], tel. 22 622 01 91

Pobierz  program Forum Praktyków Konsultacji

Forum Praktyków Konsultacji organizowane jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundację SocLab.

baner 700x400_białystok