Fundacja SocLab wraz z Fundacją Ortus zrealizowała badanie dotychczasowych efektów realizacji warsztatów MediaLab w Polsce oraz możliwości ich rozwoju w przyszłości w kierunku budowy stałej instytucji. Badanie ewaluacyjne stanowiło część projektu „Obóz Kultury 2.0 2012″ współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury w priorytecie Edukacja kulturalna.

Zamawiający: Fundacja Ortus

Termin realizacji: 2013