Hackathon to wydarzenie, podczas którego osoby związane z branżą ICT staną przed zadaniem rozwiązania określonego problemu społecznego. W ciągu weekendu kilka zespołów technologicznych będzie ze sobą współpracować, ale i rywalizować. Projekty, które znajdą największe uznanie w oczach jury i publiczności zdobędą nagrody. Zwracamy uwagę na trzy podstawowe aspekty social impact w kontekście technologii:

  1. problemy, które mają być rozwiązane na hackathonie są przygotowane (we współpracy z) przez organizacje społeczne z Białegostoku i całego województwa podlaskiego. Przyjęliśmy, że to one – działając społecznie – znają dobrze swoje lokalne środowiska i ich problemy. Technologia powinna wzmacniać pracę tych, którzy stale działają na rzecz rozwiązania danych problemów oraz angażować docelowych odbiorców w tworzenie narzędzia (building with, not for).
  2. Projekty opracowane na Hackathonie mają być powiązane z civic tech – czyli technologią obejmującą aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające obywateli i instytucje publiczne w takich wymiarach jak np. budowanie kapitału społecznego, zwiększenie zaangażowania obywatelskiego, wspieranie demokracji deliberatywnej, wspieranie idei otwartych władz publicznych (open governance), wzmacnianie zarówno integracji jak i różnorodności społeczno-kulturowej, wspieranie grup słabszych społecznie (np. niepełnosprawni, starsi itp.).
  3. Projekty mają mieć na celu społeczne wzmocnienie i upodmiotowienie poszczególnych jednostek i grup, po to by ich sytuacja się polepszyła (empowerment)

Współorganizatorzy: Koduj dla Polski, Hacklag

Partnerzy: Techklub Białystok

Termin: 2017