Firmy i Organizacje Pozarządowe

Fundacja „SocLab” realizuje nie tylko projekty na zlecenie samorządów lokalnych, instytucji publicznych, ośrodków naukowych i oświatowych, ale partnerów biznesowych i organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorcom umożliwiamy prowadzenie analiz i diagnoz rynku lokalnego oraz rozpoznanie lokalnych potrzeb, trendów i ukrytych potencjałów rozwojowych. Badania te mogą pozwolić na bardziej skuteczne i efektywne zarządzanie, stworzenie nowych produktów i usług, lepsze dostosowanie dotychczasowej oferty do potrzeb odbiorców.

Prowadzimy doradztwo w zakresie realizacji projektów społecznych i gospodarczych oraz analizę i ocenę prowadzonych działań. Konsultujemy rozwiązania w zakresie kształtowania procesów zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Organizacjom pozarządowym służymy wsparciem dostarczając profesjonalnej wiedzy i umiejętności prowadzenia badań i projektów naukowych. Analizujemy możliwości wykorzystania otoczenia organizacji, prowadzimy ewaluację projektów i uczestniczymy w partnerstwach.

Więcej:
Analizy i Ekspertyzy
Badania Marketingowe
Badania Społeczne
Partycypacja Społeczna
Ewaluacja
Usługi Informacyjne i Doradcze
Warsztaty i Szkolenia