SocLab
DEBATA OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY – Hajnówka

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”  zaprasza na seminarium oraz debatę pod nazwą

OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY

z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów

Ostatnia debata z cyklu czterech debat regionalnych odbędzie się

27 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w Hajnówce (Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zainteresowane osoby szczególnie z terenu powiatu hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego.

Honorowy patronat nad debatą objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Seminarium dostarczy uczestnikom debat wiedzy na temat stanu partycypacji w regionie, opartej o wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację SocLab w skali województwa podlaskiego w 2014 roku („Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań”), a także będzie okazją do upowszechniania narzędzi ułatwiających wprowadzanie do gmin dobrych praktyk,  w szczególności w zakresie konsultacji społecznych (poradnik dla gmin – „Przepis na udane konsultacje społeczne” opracowany przez Fundację SocLab). W czasie debaty wypracowywane będą również rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w województwie podlaskim.

Zgłoszenie do uczestnictwa zawierające imię i nazwisko oraz nazwę organizacji/ instytucji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok najpóźniej do dnia 24.03.2015 r.

Informacje o seminarium można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 205 213.

Szczegółowy program

Wydarzenie stanowi część projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

Honorowy patronat:        Logo-Podlaski-żubr-Wojewoda