Skip to content

„Badaczki i Badacze na Granicy. Działania interwencyjne”

Fundacja SocLab jest partnerem w projekcie „Badaczki i Badacze na Granicy. Działania interwencyjne”.

 

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej jest jednym z najważniejszych obecnie tematów w Polsce. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami OECD, Polska staje się państwem imigracyjnym, obecnie z największą w grupie państw OECD liczbą migrantów czasowych. Jest to duże społeczne wyzwanie w procesie budowania spójności społecznej i społeczności lokalnych funkcjonujących w oparciu o szacunek dla swojej odmienności. W ramach projektu Badaczki i Badacze na Granicy zbieramy i upowszechniamy badania dotyczące tego kryzysu.

 

Głównym zadaniem projektu jest:

– utworzenie sieci naukowczyń(ów) prowadzących badania na granicy

– utworzenie publicznego archiwum kryzysu w formie strony internetowej mającego na celu przełamanie negatywnego dyskursu głównego nurtu dotyczącego migracji, uchodźstwa, aktywizmu, praw człowieka i równości wszystkich osób. Archiwum obejmie popularnonaukową prezentację wyników badań, a także informacje o organizacjach, które zajmują się edukacją na ten temat.

– dostarczenie publiczności kompleksowych informacji z granicy polsko-białoruskiej, pozwoli zapobiec utrwalaniu antyimigranckich nastrojów w dyskursie publicznym.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie liderki Projektu – Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami https://obmf.pl/projekty/granica.html oraz na stronie sieci https://www.bbng.org/

Fundacja SocLab jest odpowiedzialna za nagranie 3 odcinków podcastu.

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, oddział terenowy w Białowieży

Fundacja na Rzecz Kultury „Walizka”

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny .

Patronaty medialne: Krytyka Polityczna, OKOpress i Radio TOK FM

Zdj. Radosław Drożdżewski, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Udostępnij