Skip to content

Energia społeczna zasilana różnorodnością

Fundacja SocLab wraz z zespołem Open Eyes Economy przygotowuje obywatelski raport na temat „Generatorów społecznej energii”. Przyglądamy się czym jest energia społeczna, jak ją uwalniać i nie hamować. Jesteśmy przekonani, że jest to kluczowy czynnik rozwoju w każdej skali.
Zespół redakcyjny raportu pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera spotyka się w kilku miastach w Polsce: Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Dąbrowie Górniczej. Na spotkania zapraszamy lokalnych gości, którzy wspólnie z nami dyskutują nad tematem energii społecznej.
W Białymstoku będziemy rozmawiać o energii społecznej zasilanej różnorodnością. Przyjrzymy  się energii społecznej uwalnianej przez osoby z małych miejscowości i wsi, z doświadczeniem migracyjnym oraz z niepełnosprawnością. Zanalizujemy w jaki sposób ich energia jest blokowana, ale przede wszystkim jak możemy ją efektywnie ją wspierać i zasilać rozwój na poziomie lokalnym czy ogólnokrajowym.
Szczegóły inicjatywy i lokalnych wydarzeń: https://energiaspoleczna.oees.pl/
W spotkaniach można uczestniczyć online. Zachęcamy do rejestracji! Link do rejestracji.

Program spotkania w Białymstoku

Energia społeczna zasilana różnorodnością

Sesja I (10.00-12.00)

Przywitanie: Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor UwB

Prowadzenie sesji: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska (Fundacja SocLab)

  • Energia społeczna mieszkańców małych miejscowości i obszarów wiejskich.

W czasach transformacji bardzo często obszary te stawały się coraz bardziej peryferyjne i wykluczane w kontekście koncepcji rozwojowych kraju. Ulegały daleko idącej degradacji społecznej. Jednak również tam, nie tylko w metropoliach, energia społeczna jest widoczna, tworzą się prężne organizacje, działają nieformalne grupy mieszkańców, wprowadzane są zmiany społeczne. Przyjrzymy się im, ich specyfice z punktu widzenia ogólnopolskiego programu Masz Głos, który jest realizowany od 2006 roku w całej Polsce przez Fundację Batorego właśnie w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich. W województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim koordynatorem programu jest Fundacja SocLab.

Prelegentka: Alicja Zaczek-Żmijewska (Fundacja Batorego, program Akcja Masz Głos).

  • Energia społeczna osób z doświadczeniem migracji.

Procesu migracyjne są nieuchronne, będą nasilać się z różnych powodów, w tym również klimatycznych. Brak w Polsce polityki migracyjnej sprawia, że często procesy włączania i korzystania z energii społecznej osób i grup przyjeżdżających do Polski są projektowane i realizowane na poziomie gminy. W Białymstoku mamy kilka sprawnie działających nowych organizacji utworzonych przez samych migrantów i migrantki, głównie z Białorusi i Ukrainy (Fundacja Polza, Okno na Wschód), jak również Fundacja Dialog, która od wielu lat zajmuje się procesem włączania uchodźców w życie miasta (w tym osoby np. z Czeczeni). Zostaną zaproszeni, by opowiedzieć o swoich działaniach, realizowanych strategiach i korzyściach i wyzwań związanych z procesem integracji.

Prelegenci: Paszko Mickiewicz (Fundacja Okno na Wschód), Daria Szydłowska (Fundacja Polza).

  • Energia społeczna osób z niepełnosprawnością.

W tej części porozmawiamy o tym jak mądrze włączyć energię społeczną osób z niepełnosprawnością, co jest potrzebne systemowo do tego, by proces ten udał się. Zwrócimy uwagę na bariery w procesie włączania, ale również na działające dobrze praktyki w Polsce i zagranicą.

Prelegentka: dr Anna Drabarz (Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, European Disability Forum).

Podsumowanie: prof. Jerzy Hausner

12.00 – 12.30 przerwa

Sesja 2 (12.30-14.30)

Spotkanie robocze zespołu redakcyjnego

Kontakt do organizatora: Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Fundacja SocLab, k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl

Partnerem spotkania w Białymstoku jest Uniwersytet w Białymstoku

 

Udostępnij