Skip to content

III Forum Edukacji Obywatelskiej w Białymstoku za nami

III Forum było zorganizowane przy okazji podsumowania projektu „Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych”. Wzięło w nim udział blisko 80 osób – uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pedagodzy, edukatorzy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz samorządu. Głównym tematem wydarzenia były budżety partycypacyjne w szkołach. Uczestnicy projektu zaprezentowali efekty swoich działań w roku szkolnym 2022/2023 w województwie podlaskim. W tym roku dzięki naszym działaniom wprowadzono szkolny budżet w 8 szkołach woj. podlaskiego i 8 szkołach warmińsko-mazurskiego.
Forum było też czasem podziękowań i wspólnego świętowania.
Podczas spotkania pokazaliśmy film podsumowujący projekt i przedstawiliśmy wnioski z przeprowadzonej ewaluacji projektu.
Ważnym punktem programu była dyskusja panelowa pod hasłem „Co dalej z budżetem partycypacyjnym w szkołach?”, w której udział wzięli przedstawiciele szkół realizujących szkolny budżet od kilku lat, przedstawiciele władz samorządowych, w tym zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Jej uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad perspektywami i sposobami kontynuacji poza projektem Fundacji. Dzielili się sprawdzonymi sposobami pozyskiwania środków na ten cel oraz wskazywali warunki, w jakich szkolne budżety mają szanse przynosić pozytywne efekty. Obecni przedstawiciele władz samorządowych (Białystok, Choroszcz) wyrazili chęć zaangażowania się w dalszy rozwój szkolnych budżetów.
Organizatorzy:
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku
Udostępnij