Skip to content

Nauka i Edukacja

Jednym z głównych celów Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną. Dążymy do zwiększania świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, wspierania polityki innowacyjnej, przełamywania uprzedzeń w relacjach nauki i biznesu oraz budowy kultury przedsiębiorczości.

Nasze projekty są związane z diagnozą, oceną i rozwiązywaniem problemów szkolnictwa na wszystkich szczeblach. Dysponujemy wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do analiz zagadnień oświatowo-wychowawczych.

Do naszych zadań z zakresu nauki i edukacji należy organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji i debat. Prowadzimy i wspieramy również działania informacyjne dotyczące społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju nauki. Prowadzimy badania dotyczących aktywności społecznej i popularyzujemy ich wyniki. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.

Zajmujemy się również wspomaganiem współdziałania międzysektorowego, wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz promowaniem i organizacją wolontariatu.

Więcej:
> Warsztaty i Szkolenia
> Działalność Naukowa
> Badania Społeczne
> Ewaluacja

Udostępnij