Skip to content

Społeczność Lokalna

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” prowadzi badania społeczności lokalnych i dla społeczności lokalnych. Nasze projekty badawcze są dostosowane do warunków i możliwości poszczególnych wspólnot.

Za istotne uznajemy w szczególności analizę i wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego oraz wspieranie ich rozwoju. Diagnozujmy potrzeby, problemy i potencjalne ich rozwiązania w kontekście spajających i różnicujących je wartości i interesów. Oferujemy diagnozy i ekspertyzy ułatwiające skuteczną i efektywną realizację zadań gospodarczych, kulturalnych, zdrowotnych i innych związanych ze świadczeniem usług publicznych oraz zarządzaniem infrastrukturą społeczną.

Wspieramy prowadzenie partycypacyjnych procesów podejmowania decyzji, konsultacji społecznych, badania opinii publicznej oraz przygotowujemy plany, programy i inne dokumenty strategiczne.

Prowadzimy szkolenia i warsztaty nastawione na umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu wykluczenia społecznego. Współpracujemy z lokalnymi podmiotami i nawiązujemy partnerstwa zorientowane na realizację zadań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

Więcej:
> Partycypacja Społeczna
> Badania Społeczne
Badania Polityczne

Udostępnij