Skip to content

Spotkanie eksperckie. Profilaktyka Zdrowia Psychicznego Młodzieży.

Za nami ważne wydarzenie pod szyldem JoinUs4Health: spotkanie eksperckie „Profilaktyka Zdrowia Psychicznego Młodzieży”. Młodzi ludzie mówili głośno o swoich problemach i potrzebach – i rozmawiali o rozwiązaniach z władzami miasta Białystok, urzędnikami odpowiedzialnymi za zdrowie w regionie, przedstawicielami miejskich departamentów edukacji i spraw społecznych.
Z psychologami i pedagogami oraz przedstawicielami kuratorium dyskutowali konkretne postulaty, wypracowane wcześniej przez Fundację SocLab i Młodzieżową Radę Miasta Białystok.
✅ ,,Spacerek +” – czyli zajęcia w ruchu, np. podczas popołudniowych lekcji biologii, wf, wychowawczych czy religii
✅ Centrum młodzieżowe – dla młodzieży i tworzone wspólnie z młodzieżą
✅ Edukacja dla rodziców i antystresowe warsztaty
✅ Kampania społeczna “Wizyta u psychologa, terapeuty, psychiatry jest OK”
✅ Telefon zaufania
✅ Kampania “Nie świadectwo, a człowiek na szóstkę”.
Wszystkie wypracowanie rekomendacje można przeczytać tutaj: https://platform.joinus4health.eu/ju4htopic/mental-health-prevention-for-young-people/
Organizatorzy:
Konsorcjum projektu JoinUs4Health
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Fundacja SocLab – Laboratorium Badań i Działań Społecznych
WhiteBits
Science4People

JoinUs4Health jest finansowane przez Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 101006518.

fot. Grzegorz Pilat oraz 2LOTV
Udostępnij