Skip to content

Szkolenia o partycypacji obywatelskiej w projekcie „Laboratorium Obywatelskie”

Szkolenia o tematyce partycypacji obywatelskiej trwały w okresie od września do grudnia 2013 r. Obejmowały zróżnicowaną tematykę, począwszy od odrobiny teorii związanej z partycypacją, poprzez praktyczne aspekty związane z konsultacjami społecznymi, budżetem obywatelskim, funduszem sołeckim, a zakończywszy na mało dotychczas rozpowszechnionej inicjatywie lokalnej. Przeprowadziliśmy 10 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie blisko 150 osób – w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni, urzędnicy, nauczyciele, dziennikarze oraz aktywni mieszkańcy. W każdej z grup szkoleniowych, przeważały nieco inne zagadnienia.

W Łomży analizowaliśmy szczegółowo m.in. fundusz sołecki, dzieląc się doświadczeniami w tym zakresie. Przypatrywaliśmy się dobrym praktykom konsultacji społecznych.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Pani Edycie Zawojskiej ze Starostwa Powiatowego w Łomży.

2013-09-24 12.29.16 2013-09-24 10.10.47 2013-09-24 10.10.31

Na warsztatach w Michałowie sporo uwagi poświęciliśmy m.in. funduszowi sołeckiemu oraz inicjatywie lokalnej, jako sposobom aktywizacji społecznej mieszkańców w małych miejscowościach.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Pani Ewie Palinowskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

2013-10-02 09.41.172013-10-02 09.41.332013-10-02 09.41.27 

W Suwałkach byliśmy dwukrotnie. Pierwsze szkolenie skoncentrowane było na warunkach i zasadach udanej partycypacji, m.in. otwartej komunikacji na linii urząd – obywatele. Analizowaliśmy mankamenty prowadzonych procesów konsultacyjnych.

2013-10-29 12.04.25 2013-10-29 12.03.05 2013-10-29 12.02.02

Drugie szkolenie zdominował temat budżetu obywatelskiego, ze względu na aktualne dążenia władz Suwałk do wprowadzenia tego narzędzia do polityki miejskiej.

Za pomoc w organizacji szkoleń i rekrutacji dziękujemy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Centrum Trójki w Suwałkach.

2013-11-15 12.03.05 2013-11-15 12.02.32

Szkolenia w Białymstoku zgromadziły studentów administracji publicznej, nauczycieli akademickich oraz osoby, które na co dzień pracują w urzędach gminy i powiatu. Dzięki temu mieliśmy możliwość dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi konsultacji społecznych w różnych miejscowościach.

Za pomoc w organizacji szkoleń i rekrutacji dziękujemy Pani dr Małgorzacie Wenclik z Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

2013-11-05 11.19.50 2013-11-05 11.20.04 2013-11-05 11.18.43

Przeprowadziliśmy również szkolenie w gminie Piątnica, gdzie uczestnikami były osoby zaangażowane w działalność pozarządową. Tematy poruszane na szkoleniu oscylowały wokół barier, które uniemożliwiają dialog społeczny, będący podstawą udanej partycypacji obywatelskiej. Zastanawialiśmy się również nad korzyściami wynikającymi z funduszu sołeckiego.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Panu Krzysztofowi Kozickiemu i Pani Hannie Nicińskiej ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Piątnica.

2013-12-02 11.08.50 2013-12-02 11.08.39

W Grajewie uczestnicy szkolenia skoncentrowani byli przede wszystkim na budżecie obywatelskim, który będzie wdrożony w Grajewie w 2014 roku. Analiza różnych przykładów BO w Polsce, pozwoliła określić na co warto zwrócić szczególną uwagę, realizując założone działania.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Panu Tomaszowi Dudzińskiemu z Podlaskiej Sieci Pozarządowej.

IMG_7658

/fot. T.Dudziński/

Warsztaty w Hajnówce zgromadziły przedstawicieli organizacji społecznych oraz urzędników i radnych. Tematem wiodącym były konsultacje społeczne – warunki udanego procesu oraz dobre praktyki.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Panu Pawłowi Wołkowyckiemu ze Stowarzyszenia „Europartner” AKIE.

2013-12-17 09.57.24 2013-12-17 09.57.07 2013-12-17 09.56.58

Przeprowadziliśmy również szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, którzy w wykonywanej pracy są odpowiedzialni m.in. za organizację konsultacji społecznych. Warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy na temat niezbędnych zasad i etapów konsultacji. Omawialiśmy sposoby na promocję konsultacji społecznych i zwiększanie frekwencji w procesie, w tym wybrane techniki konsultacji.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Pani dr Elizie Szadkowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

2013-12-19 12.35.26

/Fotografowała:  A.Maszkowska/

W wielu miejscach, w których byliśmy, uczestnicy szkoleń po raz pierwszy mieli okazję dyskutować oraz poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną. Podczas warsztatów mieli okazję przekonać, że partycypacja jest możliwa oraz może być skuteczna i ciekawa. przeprowadzony przez nas cykl szkoleń wskazał na ogromną potrzebę edukacji w zakresie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – zarówno administracji samorządowej, jak również mieszkańców.

Szkolenia były realizowane w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Udostępnij