Działalność Naukowa

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” zrzesza pracowników naukowych i badaczy prowadzących, wspierających i popularyzujących działalność naukową.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą zapraszamy do:
– projektowania i prowadzenia badań,
– organizacji debat, seminariów, konferencji,
– działań popularyzujących naukę,
– działalności wydawniczej.