Badania

Realizujemy badania w oparciu o wykorzystanie metod ilościowych i jakościowych oraz analizę źródeł wtórnych. Poszczególne projekty badawcze planujemy tak, aby umożliwiały możliwie kompleksowe rozpoznanie problemów i zagadnień interesujących naszych partnerów i klientów. Prowadzimy badania społeczne, polityczne i marketingowe oraz badania na potrzeby ewaluacji i konsultacji. Zebrane i opracowane dane opatrzone eksperckim komentarzem dostarczamy w formie przejrzystych raportów.

Stosujemy przede wszystkim następujące techniki:
– wywiady kwestionariuszowe,
– wywiady telefoniczne,
– indywidualne wywiady pogłębione
– wywiady z użyciem fotografii,
– obserwacje,
– zogniskowane wywiady grupowe,
– analiza materiałów wizualnych.

Zobacz również:
Badania Marketingowe
Badania Polityczne
Badania Społeczne

Działalność Naukowa

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” zrzesza pracowników naukowych i badaczy prowadzących, wspierających i popularyzujących działalność naukową.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą zapraszamy do:
– projektowania i prowadzenia badań,
– organizacji debat, seminariów, konferencji,
– działań popularyzujących naukę,
– działalności wydawniczej.