Skip to content

Warsztaty i Szkolenia

Edukacja i upowszechnianie wiedzy należy do głównych celów Fundacji „SocLab”. Prowadzimy szkolenia i warsztaty zaadresowane do środowiska akademickiego, przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów i społeczności lokalnych oraz partnerów biznesowych.

W naszych szkoleniach wykorzystujemy metody aktywizujące i interaktywne. Prowadzą je badacze, praktycy i trenerzy będący specjalistami w swoich dziedzinach.

Specjalizujemy się w tematyce społecznej, gospodarczej i kulturoznawczej. Umożliwiamy przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć na zamówienie.

Udostępnij