Skip to content

Warsztaty z wykorzystaniem gry Smile Urbo

Smile Urbo jest innowacyjną metodą edukacyjną – interaktywną grą symulacyjną, która uczy współpracy i podejmowania decyzji.

Na czym polega gra?

Gracze wcielają się w konkretne postacie – osoby zamieszkujące niewielką wieś – można być np. rolnikiem, dyrektorem szkoły lub rybakiem. W ostatnich latach społeczność wioski przeżywa trudne chwile.
Poziom bezrobocia jest bardzo wysoki, młodzież emigruje, a śmiertelność nowo dramatycznie wzrasta z powodu zanieczyszczenia wody. Pewnego dnia przyjeżdża inwestor, który planuje kupić jedną z dostępnych w wiosce działek i wybudować na niej ekskluzywny hotel. W tym momencie decyzja w sprawie przyszłego losu wspólnoty należy od uczestników gry. Oni podejmują decyzję, która wpłynie na dobrobyt poszczególnych osób i na rozwój całej społeczności. Wszystkie decyzje są monitorowane online poprzez wskaźniki dobrobytu, dzięki czemu gracze widzą bezpośredni wpływ swoich wyborów na poziom bezrobocia, koszty i oczekiwaną długości życia, środowisko naturalne i niezależność żywieniową. Podczas trzech rund, gracze proponują, dyskutują i negocjują rozwiązania dla pojawiających się problemów i projektów. Po zakończeniu gry, uczestnicy mogą porównać osiągnięte wskaźniki dobrobytu ze wskaźnikami innych zespołów z całego świata i określić poziom sukcesu grupy na tle innych zespołów.


W oparciu o grę są przeprowadzane dodatkowe moduły warsztatowe służące poznaniu zagadnień związanych z:

  • partycypacją obywatelską,
  • komunikacją interpersonalną,
  • negocjacjami,
  • zrównoważonym rozwojem,
  • zarządzaniem czasem,
  • rozwiązywaniem konfliktów.

Czas trwania gry – od 6 do 16 godzin.

Liczba uczestników – od 8 do 10 osób.

Koszt przeprowadzenia gry: 500 zł – koszt licencji 100 zł  za godzinę prowadzenia gry przez licencjonowaną moderatorkę. Koszt zawiera również niezbędne materiały.

Zapraszamy do współpracy!

Osoba do kontaktu: Agnieszka Maszkowska

Tel. 507181919

soclab@soclab.org.pl

Udostępnij