Skip to content

Wspóltura

W dniu 18 września 2012 roku Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” przystąpiła do Wspóltury – nieformalnej sieci współpracy instytucji działających na rzecz kultury i sztuki w województwie podlaskim.

„Wspóltura” to projekt powołany z inicjatywy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Pomysł zrodził się z potrzeby dialogu, który może zaowocować wspólnymi działaniami na rzecz kultury i sztuki. Współpraca polegać będzie na tworzeniu mapy kulturalnej miasta i okolic. Na mapie oznaczone będą wydarzenia organizowane przez instytucje tworzące Wspólturę. Pozwoli to ograniczyć kolidujące ze sobą terminy, tak aby mieszkańcy mieli szansę uczestnictwa w jak największej ilości wydarzeń kulturalnych w naszym mieście i okolicach.

Więcej informacji:
Profil Wspóltury na Facebooku
Artykuł Wspóltura inauguruje sezon (13 września 2012), Wrota Podlasia

Udostępnij