Skip to content

Wyzwania dialogu eurośródziemnomorskiego – Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh

  Fundacja SocLab oraz Instytut Socjologii UwB

zaprasza na spotkanie z Eurośródziemnomorską Fundacją Dialogu Kultur im. Anny Lindh

 

Wyzwania dialogu eurośródziemnomorskiego – Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh

PREZENTACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI IM. ANNY LINDH

26-27 września 2013

 

W czwartek, 26 września o godzinie 14:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku (Pl. Uniwersytecki 1) w sali 128 B  odbędzie się spotkanie poświęcone kwestiom dialogu międzykulturowego w regionie eurośródziemienomorskim. Koordynator polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh opowie o działaniach Fundacji służących większemu zrozumieniu i pokojowemu współistnieniu społeczeństw państw Europy, Bliskiego Wschodu i północnej Afryki oraz o wyzwaniach stających przed organizacjami działającymi w regionie. Część spotkania poświęcona zostanie konkursom grantowym Fundacji. Przewidziano czas na pytania i dyskusję. Spotkanie odbywa się w ramach konferencji naukowej „Czy różnica jest polityczna? Zróżnicowanie społeczno-kulturowe a problem dyskryminacji”.

O misji i działaniach Fundacji będzie można porozmawiać także 27 września od godziny 12.00 w tym samym miejscu (sala 128 B) podczas sesji dobrych praktyk Sympozjum „Różnorodność – sprawdzam! Wdrażanie antydyskryminacyjnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej”.

Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

Partner: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, koordynator polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

 

 

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh to organizacja powołana do życia w 2005 roku celem promocji dialogu międzykulturowego i współpracy kulturalnej w 43 krajach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Do podstawowych zadań Fundacji należą między innymi: promocja wiedzy, wzajemnego zrozumienia oraz szacunku między przedstawicielami różnych religii, kultur i narodów, walka z rasizmem, ksenofobią, jak również z wszelkimi przejawami dyskryminacji, a także inicjowanie, rozwijanie i promocja współpracy kulturalnej między krajami regionu. www.euromedalex.org www.alfpolska.org

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie prowadzi działalność badawczą, wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną. Do najważniejszych zainteresowań MCK należą: dziedzictwo kulturowe, zarządzanie kulturą, dialog międzykulturowy, problemy tożsamości. W 2005 roku MCK zostało mianowane przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz przez Ministra Kultury RP koordynatorem polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. www.mck.krakow.pl

Udostępnij