W kontekście celów projekt stanowił kontynuację I edycji i uwzględniał następujące działania:

  • badania stanu partycypacji w województwie podlaskim zakończone raportem;
  • opracowanie i wydanie poradnika dla samorządów nt. konsultacji społecznych;
  • organizację półrocznej Szkoły Partycypacji dla 16 osób,
  • rozbudowę i prowadzenie portalu do konsultacji społecznych,
  • organizację debat regionalnych pod hasłem „Okrągłe stoły partycypacyjne” w czterech miastach województwa podlaskiego,
  • przeprowadzenie dwóch modelowych procesów konsultacyjnych: w Wasilkowie – dotyczący budżetu obywatelskiego oraz w Łomży – dotyczący programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
  • warsztaty dla uczniów białostockich szkół średnich z budżetu partycypacyjnego (z wykorzystaniem gier planszowych)
  • działania animacyjne z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Białymstoku skupione wokół tematyki budżetu partycypacyjnego na osiedlu Starosielce

Termin realizacji: 2014-2015 r.

Grantodawcy: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.