Instytucje Publiczne

Jednym z obszarów działalności Fundacji „SocLab” jest wspomaganie pracy instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

Udzielamy wsparcia przy formułowaniu i definiowaniu priorytetów strategicznych i projektowaniu polityk publicznych. W szczególności specjalizujemy się w doradztwie i przygotowywaniu dokumentów na potrzeby realizacji szczegółowych polityk społecznych i polityk gospodarczych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Pomagamy instytucjom publicznym w rozpoznaniu i ocenie zjawisk istotnych dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i gospodarczych, podnoszenia ich konkurencyjności gospodarczej oraz wzmacniania rynku pracy. Prowadzimy analizy działań publicznych, problemów społeczno-gospodarczych, analizę danych statystycznych, dokumentów i innych źródeł zastanych.

Prowadzimy również warsztaty i szkolenia dla pracowników instytucji publicznych w szczególności z zakresu partycypacji społecznej, konsultacji społecznych oraz współpracy z instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi.

Więcej:
Analizy i Ekspertyzy
Badania Marketingowe
Badania Społeczne
Partycypacja Społeczna
Badania Polityczne
Ewaluacja
Usługi Informacyjne i Doradcze
Warsztaty i Szkolenia