Akcja Bumerang – partnerska współpraca ze Stowarzyszeniem Anawoj

Fundacja SocLab uczestniczy w realizacji projektu „Akcja Bumerang”, którego Liderem jest Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ. Działania są wzorowane na saksońskiej akcji „genialsozial” organizowanej od ponad 10-ciu lat przez organizację partnerską Sächsische Jugendstiftung, gdzie niemiecka młodzież dofinansowuje działania globalne. W projekcie uczestniczą wybrane szkoły z Dąbrowy Białostockiej, Michałowa, Suwałk, Sokółki, Białowieży i Zambrowa.

Jaka jest główna idea projektu? Akcja polega na zamianie przez chętnych uczniów na kilka godzin szkolnej ławki na lekką pracę, np. skoszenie trawnika sąsiada, pomalowanie płotu, zrobienie zakupów i wiele innych czynności na rzecz firm, instytucji, zakładów, szkół czy osób prywatnych, które wesprą projekt, przekazując pewną kwotę na specjalne konto. O zebranych funduszach decyduje młodzież, wybierając wcześniej podczas wyborów pomysł, na który je przeznaczy, a także sama zrealizuje. Dzień Akcji to 16 czerwca 2015.

Oprócz akcji, uczniowie uczestniczą również w innych działaniach. Pod koniec stycznia grupa 10-ciu uczniów wzięła udział w obradach niemieckich uczestników „genialsozial”, kiedy wybierano projekty, które zostaną dofinansowane w tym roku. Tak zapamiętały pobyt Iza i Gabrysia z Suwałk: Uczyliśmy się niemieckiego i angielskiego poprzez codzienny kontakt z naszymi rówieśnikami. Tworzyliśmy polsko-niemieckie grupy, w których rozmawialiśmy o naszych pomysłach i radziliśmy się wolontariuszy, jak zacząć i dobrze poprowadzić projekt w Polsce.Oprócz pracy był też czas wolny i na zabawę. (…) Ten wyjazd przełamał nasze bariery językowe i pozwolił poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. (pełna relacja z wyjazdu na stronie www.bumerang.anawoj.org) Planowane są kolejne spotkania grupy polsko-niemieckiej.

Nadzór nad przebiegiem Akcji BUMERANG sprawuje Rada Projektowa powołana z przedstawicieli szkół, samorządów i młodzieży. Uczniowie informują obecnie w swoich szkołach i miejscowościach o projekcie, zbierają pomysły na młodzieżowe działania lokalne, których wyboru dokonają pod koniec kwietnia. Szukają również miejsc, do których mogą się udać w dniu Akcji, aby zebrać fundusze na ich realizację.

Organizatorzy zapraszają do kontaktu zainteresowane osoby i podmioty, które chciałyby zapewnić młodzieży z poszczególnych gmin biorących udział w projekcie zajęcie w dniu Akcji, czyli 16 czerwca br. O szczegółach projektu można przeczytać na: www.bumerang.anawoj.org. Kontakt do organizatora: bumerang.anawoj@gmail.com, tel. 506 565 438, 512 529 290.

Logo_bumerang_duze_JPG