Skip to content

Badania amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podlaskim.

Białystok 2018

Animacja kultury, kultywowanie dziedzictwa narodowego, lokalnych tradycji
i obyczajów, ale też zapewnienie oprawy w trakcie ważnych dla społeczności lokalnych
uroczystości i na co dzień jest realizowana właśnie przez amatorski ruch artystyczny, którego
działania zapewniają transmisję kulturową, dają też szansę na tworzenie nowej jakości, dzieł,
utworów. Uprawianie kultury w przypadku tego typu ruchu wiąże się z edukacją kulturową,
poznawaniem zarówno tradycji lokalnej, jak i sztuki w różnych jej przejawach,
samodoskonaleniem, interpretacją i aktywnością. Jest cenne nie tylko dla osób ją
realizujących, społeczności lokalnej, ale także dla kultury całego kraju. To osoby tworzące
początkowo w ramach amatorskiego ruchu artystycznego stają się profesjonalistami
rozwijającymi kulturę narodową. Warto więc zastanowić się nad możliwościami
angażowania w jego działalność większej liczby osób, ale i bardziej efektywnego rozwoju
tego sektora.