Skip to content

Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim.

Białystok 2016

Niniejsza publikacja stanowi efekt pracy badawczej nad kondycją edukacji kulturowej
w województwie podlaskim. Badanie zostało zrealizowane w 2016 r., w ramach projektu
Podlaski Pomost Kultury (2016-2018), będącego regionalnym wydaniem programu Bardzo
Młoda Kultura, zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury.