Skip to content

Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim.

Białystok 2013

Pierwsza publikacja Fundacji SocLab. Jest to raport z badań ilościowych i jakościowych na temat współpracy transgranicznej w województwie podlaskim. Opisane zostały również przykłady efektywnej współpracy transgranicznej. Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.