Wizyta partnerska w Torrecuso i Benevento

Ludzie siedzą przy stole, dyskutują. W tle jest widoczny film o społecznej farmie.

W czerwcu 2024 zespół projektu EURECA spotkał się z naszym konsorcjum we południowych Włoszech, w prowincji Benevento.

Jednym z naszych partnerów w projekcie Eureca jest włoska organizacja Gramigna. To stowarzyszenie, które zajmuje się takimi działaniami jak: miejskie ogrody społeczne, rolnictwo społeczne, integracja społeczna.  Są twórcami pierwszego miejskiego ogrodu społeczny w Benevento. W tej miejscowości współpracują również ze społeczną kawiarnią, która zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem.

Od 2013 roku posiadają własne gospodarstwo rolne Lentamente, które produkuje żywność i prowadzi działalność społeczną w rolnictwie. To 20 hektarów, na których produkuje się zboże, konopie, orkisz, warzywa i miód. Jest częścią konsorcjum, które działa na rzecz włączenia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji: osób z niepełnosprawnością, uzależnionych od narkotyków, więźniów czy osób z doświadczeniem migracji. Takie osoby znajdują zatrudnienie w organizacji i poprzez pracę i kontakt z naturą wzmacniają siebie i uczą się być w społeczeństwie.

Obie inicjatywy zostały opisane w naszym katalogu dobrych praktyk:

Kawiarnia Caffè dell’orto

Spółdzielnia Lantamente

Polecamy film naszego partnera o spółdzielni Lantamente.

 

Projekt Eureca jest działaniem w programie Erasmus +

Flaga Unii Europejskiej z napisem dofinansowane przez Unię Europejską

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub FRSE. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt: Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie podlaskim

Od czerwca 2013 roku Fundacja SocLab realizuje badania pod nazwą „Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie podlaskim”.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”.

Celem projektu jest:

wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej poprzez dostarczenie aktualnej i pogłębionej analizy współpracy transgranicznej prowadzonej przez takie podmioty jak: samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i szkoły wyższe w województwie podlaskim.

Cele szczegółowe:

1. wsparcie merytoryczne przy wypracowaniu mechanizmów i narzędzi wspólnej realizacji przez partnerów w regionie priorytetów polskiej polityki zagranicznej i priorytetów komunikacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na poziomie obywatelskim i samorządowym.

2. dostarczenie podmiotom zaangażowanym w tworzenie wojewódzkiej strategii dyplomacji samorządowej aktualnych danych na temat:

  • – zakresu współpracy transgranicznej w województwie,
  • – szans i barier w rozwoju tej współpracy,
  • – specyfiki i charakteru regionalnej współpracy międzysektorowej w zakresie współpracy międzynarodowej,
  • – określenia dobrych praktyk w kontaktach z krajami ościennymi na przykładzie województwa podlaskiego.

W listopadzie 2013 roku udostępnimy raport z badań w wersji elektronicznej i papierowej.

Koordynator merytoryczny: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska tel. 601 155 546, k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl

Zespół badawczy: prof. Jan Poleszczuk, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, mgr Łukasz Kiszkiel, mgr Andrzej Klimczuk.

Konsultacja merytoryczna: prof. Andrzej Sadowski

Organizator: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” www.soclab.org.pl

Informacja prasowa

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”. Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autorów. Treści prezentowane w niniejszej publikacji nie są tożsame z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

soclabmszlogo