Skip to content

Przepis na udane konsultacje społeczne.

Białystok 2014

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat konsultacji społecznych. Pierwsze dwa rozdziały mają na celu przedstawienie modelowych rozwiązań prawnych związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych w gminach. Na początku jest omawiany statut gminy, w szczególności te jego fragmenty, które odnoszą się do różnych narzędzi partycypacji obywatelskiej, m.in. do konsultacji społecznych, referendum lokalnego, inicjatywy uchwałodawczej. Drugi rozdział zawiera propozycje wytycznych do regulaminu konsultacji społecznych, czyli aktu prawa miejscowego opisującego procedurę ich inicjowania i prowadzenia. Obie te części korespondują z zapisami sformułowanymi w Kanonie Lokalnych Konsultacji Społecznych – dokumencie opracowanym przez grono osób z różnych środowisk: ministerstw, urzędów, związków i jednostek samorządowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych, określającym standardy oraz zasady, zgodnie z którymi powinny być organizowane konsultacje społeczne. Rozdział trzeci to praktyczny poradnik, który krok po kroku opisuje, jak tego typu inicjatywy poprowadzić, aby były one udane. 
Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.