Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych

Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych

Zespół Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” brał udział w opracowaniu poradnika standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard”.

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko oraz jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzmacnianie pozycji trzeciego sektora w powiecie oleckim, podniesienie jakości działania organizacji pozarządowych w zakresie realizacji polityk publicznych oraz poziomu kompetencji osób zarządzających nimi. Ideą projektu jest wypracowanie i wdrożenie standardów normatywnych oraz branżowych w 10 organizacjach pozarządowych z terenu powiatu oleckiego.

Przygotowany przez zespół pod kierownictwem Katarzyny Sztop-Rutkowskiej pełniącej w projekcie funkcję głównego eksperta ds. standaryzacji organizacji pozarządowych poradnik zawiera szereg wskazówek pomocnych dla działaczy i aktywistów trzeciego sektora. W pracach uczestniczyli też Andrzej Klimczuk i Agnieszka Maszkowska, członkowie zarządu Fundacji „SocLab”.

Poradnik zawiera następujące rozdziały:
– Formalno-prawne aspekty działania organizacji pozarządowych (Monika Falej)
– Finansowe aspekty działania organizacji (Małgorzata Marszelewska)
– Zarządzanie organizacją (Agnieszka Maszkowska)
– Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Andrzej Klimczuk)
– Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Andrzej Klimczuk)

Poradnik można pobrać z oficjalnej strony projektu.

Przygotowujemy poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych

Zespół Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” bierze udział w projekcie „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard”.

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko oraz dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzmacnianie pozycji trzeciego sektora w powiecie oleckim, podniesienie jakości działania organizacji pozarządowych w zakresie realizacji polityk publicznych oraz poziomu kompetencji osób zarządzających nimi. Ideą projektu jest wypracowanie i wdrożenie standardów normatywnych oraz branżowych w 10 organizacjach pozarządowych z terenu powiatu oleckiego.

Katarzyna Sztop-Rutkowska pełni w projekcie funkcję głównego eksperta ds. standaryzacji organizacji pozarządowych, zaś Andrzej Klimczuk i Agnieszka Maszkowska członków zespołu. Efektem prac grupy ma być poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego.

Zwieńczeniem przygotowań publikacji będzie przeprowadzenie dwudniowego seminarium upowszechniającego i warsztatów z zakresu opracowanych standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu oleckiego. Seminarium odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Więcej informacji o projekcie na jego stronie internetowej.

Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000

W lipcu 2012 roku Andrzej Klimczuk, wiceprezes zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, został wybrany do reprezentowania organizacji w ramach projektu „Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000” jako ekspert ds. polityki społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej.

Projekt jest realizowany przez Europejską Fundację Odnowy i Rozwoju Terytorialnego oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Celem prac zespołu ekspertów ds. polityki społecznej i polityki gospodarczej jest określenie i analiza uwarunkowań rozwojowych obszarów funkcjonalnych Pojezierza Suwalskiego oraz Puszczy Knyszyńskiej na potrzeby opracowania Lokalnych Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Analizy będą prowadzone podczas warsztatów moderowanych na podstawie badań i ekspertyz powstałych w ramach Projektu.

Więcej informacji o projekcie zawiera strona www.natura2000.efort.pl

.

Analizy i Ekspertyzy

Sporządzamy analizy i ekspertyzy dotyczące określonych zagadnień dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. W szczególności specjalizujemy się w opracowaniach na potrzeby realizacji polityk i programów społecznych, gospodarczych, rynku pracy oraz ewaluacji.

Nasza oferta obejmuje:
– analizy danych zastanych,
– analizy istniejących badań i danych,
– analizy statystyczne,
– analizy społeczne, gospodarcze i demograficzne,
– analizy treści prasy i internetu,
– analizy i opracowania polityk rozwojowych, strategii, programów i projektów,
– analizy SWOT,
– analizy sektorowe i uwarunkowań rozwoju,
– benchmarking.