Raport o edukacji kulturowej w województwie podlaskim

ppk

Do tej pory w województwie podlaskim nie było takiego raportu. Edukacja kulturowa, choć bardzo widoczna w naszym regionie poprzez np. działania związane ze zróżnicowaniem kulturowym województwa, nie doczekała się do tej pory kompleksowej analizy. Cieszymy się, że udało nam się zrealizować te badania również dlatego, że jesteśmy przekonani również, że kultura to nie tylko wydarzenia kulturalne w regionie, ale również edukacja, zachęcanie do twórczego, świadomego wejścia w kulturę własnej grupy i innych grup, które są niekiedy tuż obok. Edukacja kulturowa może prowadzić do zmiany postaw, do budowania pozytywnych relacji z innymi, jest elementem zmiany społecznej i ważnym budulcem wspólnot lokalnych.

Od kwietnia do  września 2016 roku zespół Fundacji Soclab na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury zrealizował szeroko zakrojone badania społeczne na temat stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim. Był to jeden z elementów projektu Podlaski Pomost Kultury, który jest częścią programu Bardzo Młoda Kultura zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach badań przeprowadziliśmy analizę danych zastanych (dane GUS, MKiDN i in.), dokumentów strategicznych i programowych z poziomu województwa i gmin, stron internetowych instytucji i organizacji zaangażowanych w działania związane z edukacją kulturową. Duża część badań to badania jakościowe: 14 wywiadów grupowych (FGI), 33 indywidualnych pogłębionych wywiadów z animatorami/ animatorkami kultury, nauczycielami/ nauczycielkami i osobami zajmującymi się kulturą w urzędach. Do tego przeprowadzona została ankieta internetowa skierowana do szkół, organizacji pozarządowych i instytucji kultury (otrzymano 410 pełnych odpowiedzi).

Bardzo dziękujemy wszystkim respondentom/ respondentkom, instytucjom zaangażowanym w proces badawczy i wspierających nas w dotarciu do badanych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Raport. Wersja krótka.

Raport. Wersja pełna.

 

 

TechKlub #7 na temat e-partycypacji

techklub partycypacja

“E – partycypacja, czyli jak wpływać na nasze otoczenie”

14 stycznia (środa), o godzinie 18.00 w kawiarnio – księgarni “Spółdzielnia”, Marii Skłodowskiej-Curie 8/1

Spotykamy się po raz siódmy na TechKlubie. Tym razem będziemy mówić o tym, jak nowe technologie mogą wspierać działania mieszkańców w ich działaniach społecznych i obywatelskich.

 

TechKlub to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. “Nowe Technologie Lokalnie” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. TechKluby działają w wielu miastach w Polsce, a od maja 2014 również w Białymstoku. W ramach nieformalnych spotkań, tej inicjatywy rodem z USA, przedstawiciele dwóch światów, którzy na co dzień rzadko współpracują – członkowie organizacji pozarządowych oraz pasjonaci i zawodowcy działający w świecie nowoczesnych technologii, mogą podyskutować o swoich doświadczeniach i potrzebach związanych z wykorzystaniem technologii w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Partnerem TechKlubu Białystok jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Program TechKlub#7

1. Krótko o Techklubach – Katarzyna Sztop-Rutkowska & Marcin Kruhlej, Techklub Białystok

2. Nasz dzisiejszy partner i współorganizator – Fundacja SocLab

3. Aplikacje wspierające partycypację na świecieAlicja Peszkowska, Fundacja TechSoup (Warszawa)

4. NaprawmyTo.pl – przykład narzędzia do mapowania problemów w przestrzeni publicznej – Piotr Skrzypczak, Stowarzyszenie Homo Faber (Lublin)

5. Networking czyli proszę nie uciekać od razu po wystąpieniach 🙂


Gość specjalny No 1 – Alicja Peszkowska, Fundacja TechSoup (Warszawa)
Paulina techklub
Absolwentka kulturoznawstwa, animatorka społeczności zajmująca się tematem nowych technologii i zmiany społecznej. Na codzień pracuje w Fundacji TechSoup, w której prowadzi projekty na Bałkanach i w Turcji; organizuje też warszawskie NetWtorki. Interesuje się tematem otwartości i nadzoru: otwartymi danymi i wolnym internetem. Po pracy jeździ po świecie i śpiewa w zespole o atmosferycznej nazwie “niskie ciśnienie”.

 

Gość specjalny No 2 – Piotr Skrzypczak, Stowarzyszenie Homo Faber, NaprawmyTo.pl (Lublin)

piotr Skrzypczak

Ukończył dziennikarstwo na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Od 1997 r. w Amnesty International. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współzałożyciel Stowarzyszenia Homo Faber. Od 2011 r. członek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – WATCH DOG Polska (www.siecobywatelska.pl). Trener, prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, a także z tworzenia i pracy organizacji pozarządowych. Czasami bywa nauczycielem akademickim. A prywatnie? “Od kilku lat biegam. Trochę jak Forrest Gump. Zacząłem i nie mogę przestać. Za mną już kilkanaście maratonów i biegów ultra (w tym kultowy Rzeźnik!)”

 

 

 

 

TechKlub Białystok#3

W pierwszą środę każdego miesiąca w 16 polskich miastach spotykają się przedstawiciele/ przedstawicielki organizacji pozarządowych i branży IT w ramach TechKlubów (Klubów Technologicznych). Rozmawiają o tym, jak nowe technologie mogą wesprzeć rozwiązywanie problemów społecznych, w jaki sposób zmieniają nasze postrzeganie świata, nawiązywanie relacji czy działania na rzecz innych. TechKluby to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pod nazwą „Nowe Technologie Lokalnie” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. TechKluby działają w wielu miastach w Polsce, a od maja 2014 również w Białymstoku. O idei spotkań możecie więcej przeczytać tutaj: http://www.technologielokalnie.pl/
W Białymstoku spotkaliśmy się już po raz trzeci. O czym rozmawialiśmy tym razem? Jaką rolę mogą pełnić takie spotkania?
O tym wszystkim mówimy w relacji filmowej ze spotkania
https://www.facebook.com/video.php?v=755298284532520&set=vb.140674745994880&type=2&theater

W Białymstoku od września 2014 partnerem TechKlubu Białystok jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.
Fundacja SocLab zaangażowała się w ten pomysł. Już niedługo będziemy rozmawiać o naszych projektach m.in. o e-demokracji i e-partycypacji oraz o szansach rozwoju zawodowego dla osób z autyzmem w branży IT.

Następne spotkanie Klubów już 1 października! Zapraszamy!

 

 

Debata: Jakiej nauki religii potrzebujemy do kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego?

Instytut Spraw Publicznych, Gazeta Wyborcza Białystok oraz Fundacja SocLab zaprasza na debatę pt. Jakiej nauki religii potrzebujemy do kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego?

23 września, poniedziałek, g. 18.00 , kawiarnio-księgarnia  “Spółdzielnia”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/ 1  Białystok

Podczas debaty zastanowimy się m.in. nad pytaniami:
Czy religia powinna być nauczana w publicznych placówkach edukacyjnych? Jak kształtuje się relacja między nauczaniem religii a kształtowania u młodych ludzi postaw otwartych na odmienność kulturową i światopoglądową? Czy obecna sytuacja dotycząca nauki religii służy kształtowaniu pluralistycznego społeczeństwa? Jak ta sytuacja powinna wyglądać na obszarach zróżnicowanych religijnie i kulturowo?

Uczestnicy:
ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

ks. Tomasz Wigłasz, proboszcz parafii luterańskiej W Białymstoku
Przedstawiciel kościoła prawosławnego

prof. Małgorzata Kowalska, filozofka i romanistka, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej i Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku, członkini zespołu “Krytyki Politycznej”

Filip Pazderski, prawnik, socjolog, Kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego ISP

Moderacja: Jakub Medek, dziennikarz Gazety Wyborczej Białystok

FILM: Wstępem do debaty będzie projekcja przygotowanego przez ISP filmu dokumentalnego z udziałem polityków i ekspertów reprezentujących różne poglądy i opinie na temat relacji między państwem i Kościołem. Znajdują się w nim wypowiedzi: Michała Boniego, Jarosława Gowina, Barbary Labudy, ks. Kazimierza Sowy, Zbigniewa Nosowskiego, Roberta Biedronia, prof. Ewy Łętowskiej oraz Haliny Bortnowskiej.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Obywatel – Religia – Państwo. Rola i miejsce kościołów i związków wyznaniowych w polskim życiu publicznym” finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Projekt Muzeum Społeczne

Fundacja SocLab jest partnerem Galerii Arsenał w Białymstoku w organizacji akcji “Muzeum Społeczne” wybitnego twórcy, kuratora i krytyka sztuki Krzysztofa Żwirblisa.

„MUZEUM SPOŁECZNE” to akcja społeczno-artystyczna, która została przeprowadzona po raz pierwszy w 2010 r. Dotychczas miało miejsce 11 realizacji Muzeum społecznego w Warszawie, Lublinie, Kalmarze (Szwecja), Łajskach k. Legionowa, Krakowie, Szydłowcu i Wiedniu. Autor metodą twórczej pracy prowadzi działania wspierające zmianę postaw w kierunku otwartości i akceptacji wobec drugiego człowieka. Na działania składa się realizacja filmu i tymczasowej wystawy z mieszkańcami określonej okolicy (osiedla, skweru, ulicy), które są później prezentowane w otwartej przestrzeni. Film składa się z wywiadów dotyczących własnej małej historii uczestników oraz ich kreatywnych zainteresowań.

Autor twierdzi, że każdy z nas jest pewnym „muzeum”; ma własną historię, zainteresowania, którymi może się  podzielić ze swoimi sąsiadami czy zaproszoną publicznością.

Projekt “Muzeum Społeczne” będzie realizowany w Białymstoku na osiedlu Słoneczny Stok.

Akcję rozpoczynamy 31 sierpnia 2013. Od tego dnia, aż do finału Krzysztof Żwirblis będzie kręcił film i prowadził twórcze działania na osiedlu Słoneczny Stok przy pomocy pracowników Galerii Arsenał i wolontariuszy z Fundacji SOCLAB.

Projekt “Muzeum Społeczne”

 

MUZEUM SPOŁECZNE, Wiedeń, fot. Tatia Skhirtladze

W Białymstoku finał akcji będzie  miał miejsce 7 września o godz. 19.00
na terenie osiedla Słoneczny Stok, w amfiteatrze przy ul. Stromej,
gdzie odbędzie się prezentacja filmu i wystawy.

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji oraz przedstawienia dla potrzeb filmu i wystawy, rodzinnych archiwaliów czy własnego rysunku, obrazu, zdjęcia.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z autorem pod adresem zwirblis@gmail.com lub nr. tel. 501 630 274

Krzysztof Żwirblis– twórca, kurator, historyk i krytyk sztuki. Od 1976 r.  pracuje w  teatrze Akademia Ruchu. W latach 1992 – 1997 prowadził Galerię AR w kinoteatrze Tęcza na warszawskim Żoliborzu, w latach 2007 -2012 Galerię Studio w Warszawie. Zrealizował, jako kurator, kilkanaście większych wystaw, m.in.: Władza ludu (na temat demokracji), Galeria Arsenał, Białystok 2002) i Demos kratos Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa 2006, Galeria Bielska BWA oraz Galeria BWA w Zielonej Górze, 2007. Był autorem całodziennych projektów (performance, akcje) na festiwalach teatralnych Sztuka ulicy (Warszawa 2001 – 2003).Wziął udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in. Polska, Teatr Academia, Warszawa 2003; Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc ekspresji publicznej, Galeria XX1, Galeria Program, Warszawa 2004; Betonowe dziedzictwo – od Le Corbusiera do blokersów, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2008;Happiness is a warm gun, Rizzordi Art Foundation, Sankt-Petersburg 2012; Christoph project, Kunstraum Pro Arte, Hallein (Austria) 2013. Miał kilka wystaw indywidualnych m.in. Bezinteresowna przestrzeń miejska(z Aleksandrą Wasilkowską) Galeria lokal_30, Warszawa 2008; Akcje, interwencje, Galeria 2.0, Warszawa 2011; Ziemie podwójnie odzyskane (z Bogdanem Łopieńskim i Andrzej Tobisem) Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” (Warszawa 2012).Filmy z Muzeum Społecznego na Ochocie (Warszawa 2012) w zbiorach Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”.
Realizuje projekty społeczno-artystyczne np.: Tania telewizja, Grochów, Chomiczówka 2005; Telewizja osiedlowa, Zielona Góra 2007, Bezinteresowna Przestrzeń Miejska, Warszawa 2007-8; Piazza. Bezinteresowna Przestrzeń Miejska II (we współpracy z CSW Zamek Ujazdowski), Warszawa 2013.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.

logowschodzacybialystok

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym

Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź”. Czytaj dalej Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym

Kampania społeczna NIC dla nas BEZ NAS

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych “SocLab” w ramach Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska uczestniczy w działaniach zorientowanych na przeciwdziałanie problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego.

W 2013 roku została przygotowana kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania ubóstwu: NIC dla nas BEZ NAS.

Według ostatnich badań, ubóstwa w różnym zakresie doświadcza dziś prawie 6 mln Polaków. Ubóstwo dotyczący obecnie nie tylko osób bezrobotnych czy bezdomnych, ale także rodzin obciążonych kredytami mieszkaniowymi, rodzin wielodzietnych, czy rosnącej liczby osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”.

kampaniaeapn1

kampaniaeapn2

Celem kampanii NIC dla nas BEZ NAS, jest zaproszenie tych osób zagrożonych i doświadczających ubóstwa do udziału w procesie tworzenia polityki i instrumentów pomocy.

Jak pokazują liczne doświadczenia europejskie, wykorzystanie wiedzy i doświadczeń ludzi cierpiących z powodu ubóstwa, w znacznym stopniu poprawia efektywność środków wydawanych na walkę z tym coraz poważniejszym problemem społecznym.

Cel kampanii:

  • – Zwrócenie uwagi na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego
  • – Pokazanie równych szans wszystkich obywateli
  • – Walka ze stereotypami i napiętnowaniem społecznym
  • – Promowanie solidarności społecznej
  • – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • – Zmobilizowanie różnych podmiotów do przeciwdziałania problemowi ubóstwa i wykluczenia społecznego, w kontekście wyrównywania szans obywateli i integracji międzypokoleniowej
  • – Walka z dyskryminacją
  • – Uświadomienie odpowiedzialności całego społeczeństwa za walkę z problemem

Aktualne informacje z realizacji Kampanii “Nic dla nas bez nas” udostępniane będą na stronie www.eapn.org.pl

II etap spotkań projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”

Zapraszamy do udziału w drugim cyklu spotkań dotyczących białostockiej „Węglówki”.

CEL SPOTKAŃ

Dotąd pięć grup roboczych opracowało swoje koncepcje zagospodarowania terenu dawnej jednostki wojskowej. Teraz zaczynamy wspólną pracę nad jednym, docelowym rozwiązaniem dla tego terenu.

Spotkania będą dotyczyły wszystkich aspektów Węglowej – własności, zarządzania, finansowania, urbanistyki, architektury, układu drogowego i dojazdu, zieleni i małej architektury, ogrodzenia i monitoringu, sieci uzbrojenia terenu i wielu innych.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Spotkania są otwarte, bezpłatne i odbywają się w miejscach wybranych przez uczestników rozmów. Wystarczy pojawić się na miejscu i dołączyć do dyskusji. Jeśli dotąd nie braliście udziału w projekcie – nic straconego!

Pierwsze spotkanie (20.06) odbędzie się na Węglowej i będzie miało formę plenerową – grilla. Od 24 czerwca spotykamy się w Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia” przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/1 w Białymstoku.

Na spotkania zapraszamy każdego, kogo interesuje ich tematyka. Jeśli braliście udział w dotychczasowych pracach grup roboczych – zapraszamy na ciąg dalszy, w którym będziemy poszukiwali punktów wspólnych i konsensusu.

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ

W sprawie Węglowej spotkamy się w sumie siedmiokrotnie. Pięć spotkań odbędzie się na przełomie czerwca i lipca, szóste i siódme pod koniec lipca.

SPOTKANIE I. Czwartek 20 czerwca, godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10

Na tym spotkaniu zaprezentujemy 5 prac, które powstawały przez ostatnie tygodnie dzięki zaangażowaniu białostoczan i osób zainteresowanych Węglową. Będziemy też ogólnie rozmawiali o przyszłości terenu. Spotkania będą służyły rozwinięciu i uszczegółowieniu koncepcji opracowanych przez grupy robocze. Głównym celem będzie praca nad wspólnym, jednolitym rozwiązaniem dla całego terenu – w tym poszukiwanie konsensusu i najlepszych rozwiązań.

Ważne pytania:
– czy teren powinien służyć mieszkańcom okolicznych osiedli (np. jako teren rekreacyjny, park miejski albo parking) czy raczej ogółowi mieszkańców miasta (np. jako siedziba przemysłów kreatywnych albo transgraniczne centrum kultury)?
– czy Węglowa powinna pozostać własnością miasta?
– czy teren lub budynki powinny być objęte ochroną konserwatorską?
– jakie funkcje terenu są najlepsze dla Węglowej?

SPOTKANIE II. Poniedziałek 24 czerwca, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

Będziemy rozmawiali o zarządzaniu całym terenem, a także o tym, w jaki sposób finansować prace związane ze zmianami na Węglowej. Przeanalizujemy oczekiwane przez Was funkcje terenu i zastanowimy się nad układem komunikacyjnym. Rozmowa będzie również dotyczyła rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych.

Punktem wyjścia będą pomysły opracowane w trakcie dotychczasowych prac grup roboczych. Spotkanie posłuży do wypracowania konsensusu wśród osób zainteresowanych i uszczegółowienia docelowych rozwiązań.

SPOTKANIE III. Piątek 28 czerwca, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

Trzecia rozmowa o Węglowej będzie kontynuacją wątków z poprzedniego spotkania. Zastanowimy się nad tym, co pozostało sporne lub wymagało zasięgnięcia opinii eksperta (tę, w razie potrzeby, w międzyczasie uzyskamy). Zaczniemy rozmowy o zieleni i obiektach małej architektury, a także na temat sieci uzbrojenia terenu.

W trakcie spotkania wykorzystamy mapy, notatki i wizualizacje ilustrujące pomysły opracowane wcześniej przez poszczególne grupy robocze.

SPOTKANIE IV. Wtorek 2 lipca, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

Na tym etapie coraz więcej rozmów będzie dotyczyło rozwiązań szczegółowych. W miarę potrzeby powrócimy do analizowania funkcji i architektury, odpowiednio uwzględniając też kwestie układu komunikacyjnego, zieleni i zagospodarowania terenu.

Wrócimy do zastanawiania się nad uzbrojeniem terenu, a także jego ogrodzeniem, oświetleniem oraz ewentualnym monitoringiem. Spotkanie posłuży uszczegółowieniu koncepcji opracowanych przez grupy robocze i poszukiwaniu konsensusu.

SPOTKANIE V. Czwartek 4 lipca, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

Ostatnie przed wakacjami spotkanie będzie próbą podsumowania dotychczasowych rozmów. Przygotujemy mapy i wizualizacje rozwiązań, które zostały dotąd poddane dyskusji i zaakceptowane przez mieszkańców oraz osoby zainteresowane terenem. Omówienie wcześniejszych prac posłuży jako punkt wyjścia do analizowania ostatnich szczegółów.

Po piątym spotkaniu rozpoczniemy redagowanie roboczej wersji społecznej koncepcji. Na kolejne dwa spotkania zaprosimy Was w drugiej połowie lipca.

Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury w Białymstoku

Koalicja Otwartej Edukacji jak co roku zaprasza do udziału w trzydniowym szkoleniu dotyczącym najważniejszych zagadnień związanych z otwartością w edukacji, nauce i kulturze. Zapraszamy  nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Tym razem szkolenie odbędzie się w Białymstoku w dniach 10-12 lipca. 

Program szkolenia obejmie wykłady i warsztaty z zakresu m.in. najważniejszych zagadnień prawa autorskiego i wolnych licencji, otwartej edukacji i otwartego dostępu do publikacji naukowych, wolnego i otwartego oprogramowania oraz domeny publicznej. Ważnym elementem szkolenia będą także kwestie dostępności zasobów cyfrowych.

W szkoleniu KOED udział może wziąć 15 osób, które po ich zakończeniu chciałyby promować rozwiązania otwartościowe w swoich instytucjach i środowiskach jako animatorzy otwartości.

Poszukujemy osób, które cechuje aktywność i zapał do pracy społecznej, zainteresowanie ideą otwartości, znajomość zagadnień związanych z profilem działania Koalicji, biegłość w obsłudze komputera oraz umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie. Znajomość języka angielskiego jest wymagana: wszystkie warsztaty będą prowadzone w języku polskim, ale będą wykorzystane materiały angielskojęzyczne.

Czas szkolenia: 10-12 lipca 2013 roku (3 pełne dni szkoleniowe)
Miejsce: Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
Koszt udziału w szkoleniu: 50 zł /osobę. Kwota zostanie przeznaczona na druk materiałów szkoleniowych. Organizatorzy pokrywają nocleg każdego uczestnika i wyżywienie podczas szkolenia. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 21 czerwca. Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie przesłana uczestnikom do 27 czerwca.

Dodatkowych informacji udziela Karolina Grodecka tel. 12 617 37 69 lub mailowo karolinagrodecka@gmail.com.