SocLab
Posts Tagged ‘obywatelska’
Nowy raport! Partycypacja publiczna w województwie podlaskim.
Nowy raport! Partycypacja publiczna w województwie podlaskim.

Niniejsza publikacja zawiera wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w 2014 roku przez zespół Fundacji „SocLab”. Badania zrealizowano na obszarze województwa podlaskiego od lipca do końca października 2014 roku. Diagnoza miała dwa podstawowe cele: • przeanalizowanie, na ile jednostki samorządu terytorialnego w swoich rozwiązaniach statutowych oraz innych aktach prawa miejscowego uwzględniają zagadnienia partycypacji obywatelskiej (I część raportu), •określenie stopnia, w […]

Fundacja SocLab zaprasza na YouTube

Zapraszamy serdecznie do oglądania naszych materiałów na kanale YouTube. Obecnie są tam filmy z wystąpień prelegentów i prelegentek z konferencji Fundacji SocLab na temat partycypacji obywatelskiej. Konferencja „Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom”, 22 października 2013, Białystok. Kanał Fundacji SocLab na YouTube   Działanie zrealizowane przez Fundację SocLab w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego ze […]

Nowa publikacja o partycypacji obywatelskiej

W jaki sposób można usprawnić demokrację? Jak animować społeczność lokalną w kierunku większej aktywności obywatelskiej? Jedną z ważniejszych odpowiedzi na te pytania jest partycypacja obywatelska i idea governance, czyli demokratycznego współrządzenia, również – a może nawet zwłaszcza – na poziomie samorządowym. Pojęcie samorządu nie jest bowiem synonimem „władzy samorządowej”, ale „wspólnoty samorządowej”, czyli nas wszystkich. Włączanie więc obywateli i obywatelek do […]