Zapraszamy na Festiwal e-partycypacji!

Zapraszamy na nasz Festiwal e-partycypacji!

Nowe technologie są codziennością, również w naszych samorządach. Zarówno urzędy, jak i władza lokalna coraz częściej rozmawia online z mieszkańcami. Chcemy Państwu pokazać jak to robić skutecznie.

Zapraszamy Państwa na Festiwal e-partycypacji 20 czerwca br. (możliwość uczestnictwa online i offline), podczas której przedstawimy ciekawe rozwiązania technologiczne wdrażane w polskich samorządach. Jest to platforma do partycypacji CitizenLab. Według szerokiego grona ekspertów z międzynarodowej organizacji People Powered to jedna z najlepszych platform do komunikacji z mieszkańcami na świecie. Podzielimy się naszym wspólnym doświadczeniem z półtorarocznego projektu realizowanego przez Fundację SocLab, Augustów i Gminę Wasilków. Zaprosiliśmy również gości z zagranicy, z Belgii i z Barcelony, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z e-partycypacji. Zajrzymy również do Gdańska, który zaprezentuje nam swoje rozwiązania online.

Konferencja odbędzie się 20 czerwca (wtorek) 2023 r. na platformie ZOOM i stacjonarnie.

 

Rejestracja na festiwal: https://forms.gle/mK2SgZxhvq3WkzWX8

 

Program konferencji:

10.30 – 11.00 Rejestracja, kawa & herbata

11.00 – 11.20 Przywitanie i wstęp – dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Monika Pietkiel (SocLab)

11.20 -11.30 Doskonalenie procesów partycypacyjnych . Wnioski z ewaluacji projektu – Magdalena Stefańska

11.30 – 11.35 Wystąpienie przedstawiciela Grantodawcy – Marta Siemieniuk (Dyrektor FRDL w Białymstoku)

11.35 – 12.00 Wystąpienia:

Adrian Łuckiewicz Burmistrz Wasilkowa

Filip Chodkiewicz Wiceburmistrz Augustowa

12.00 – 12.30 Debata: jak wdrażać platformę do partycypacji w urzędzie? Prowadzenie – dr Katarzyna Sztop-Rutkowska goście: Jolanta Skowrońska (Urząd Miejski w Wasilkowie) i Michał Kotarski (Urząd Miejski w Augustowie)

12.30 – 12.45 przerwa kawowa

12.45- 13.15 Sylwia Betlej (Urząd Miejski w Gdańsku). E-partycypacja w Gdańsku (online)

13.15 – 13.45 Aleksandra Zemke, E-partycypacja w Barcelonie (online)

13.45 – 14.15 Vanja Pantić, Globalne doświadczenia CitizenLab (online)

14.15 – 14.30 Dyskusja i podsumowanie spotkania

14.30 – 15.00 Lunch (dla osób uczestniczących w Białymstoku)

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski.

Miejsce konferencji (stacjonarnie)

Uniwersyteckie Centrum Kultury UWB, ul. K. Ciołkowskiego 1N

Wydarzenie jest częścią projektu „e-DEMOKRACJA. Mieszkańcy mają moc!” realizowanego przez Fundację SocLab w partnerstwie z gminą Augustów i Wasilków. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Więcej o projekcie: SocLab wdraża platformę Citizenlab w Polsce!

Kontakt do organizatorów:

Katarzyna Sztop-Rutkowska: k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl tel. 601155546

Monika Pietkiel: m.pietkiel@soclab.org.pl tel. 516992349

 

 

 

SocLab wdraża platformę Citizenlab w Polsce!

Fundacja SocLab rozpoczęła realizację projektu „e-DEMOKRACJA. Mieszkańcy mają moc!”. W dwóch gminach, Augustowie i Wasilkowie, zostaną zrealizowane modelowe procesy partycypacyjne w oparciu o hybrydowe metody działań: cyfrową platformę Citizenlab oraz bezpośrednie działania aktywizujące mieszkańców.

 

Czas realizacji projektu: 31 grudzień 2021 – 30 czerwiec 2023.

Projekt finansowany przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Gminy biorące udział w projekcie: Augustów, Wasilków.

Dlaczego realizujemy ten projekt?                                                                                                   

Partycypacja w polskich średnich i małych miastach jest relatywnie na niższym poziomie niż w dużych miastach („Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast, 2020). Jest tam mniejsza dostępność różnorodnych form konsultacji i komunikacji z mieszkańcami. A jest to jeden z ważniejszych wskaźników kultury demokratycznej. Dodatkowo, postęp technologiczny zmienił sposób, w jaki ludzie poszukują, przyswajają i dzielą się informacjami. Tworzy to nowe wyzwanie dla samorządów, które nie mogą ograniczać się do tradycyjnych procesów partycypacyjnych.

W jaki sposób będziemy realizować projekt?

Do działań urzędów w Wasilkowie i Augustowie zostanie wprowadzona platforma do komunikacji z mieszkańcami Citizenlab,

Przeprowadzona zostanie profesjonalna kampania informacyjno- marketingowa.

Zostanie przeprowadzonych 6 procesów partycypacyjnych wykorzystujących platformę Citizenlab oraz działania bezpośrednie (spacery badawcze, kawiarenki  obywatelskie itp.).

Powstanie publikacja po polsku i angielsku na temat wykorzystania nowych technologii w procesach konsultacji i współdecydowania mieszkańców.

Odbędzie się międzynarodowy Festiwal e-Partycypacji.

W projekcie wykorzystamy międzynarodowe doświadczenie związane z platformą, by zrealizowane procesy partycypacyjne były efektywne, atrakcyjne i wprowadzały trwałą zmianę instytucjonalną w samorządach.

Więcej informacji:

Monika Pietkiel – koordynatorka m.pietkiel@soclab.org.pl

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, gł. specjalistka ds. partycypacji k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl

Projekt sfinansowano przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

E-government bliżej mieszkańców

Mamy pierwsze podsumowanie naszych działań w projekcie E-citizens. Razem z partnerami z Turcji, Hiszpanii i Czech wymienialiśmy się doświadczeniem i wiedzą na temat tego jak funkcjonują e-usługi w naszych krajach, na ile obywatele i mieszkańcy mają wpływ na te usługi przy ich projektowaniu (niestety niewielki!) i jakie mają możliwości poznania tych usług i korzystania z nich na co dzień. Powiązanie nowych technologii z partycypacją niestety słabo działa. Rekomendujemy m.in. administracji publicznej włączanie mieszkańców w proces tworzenia e-usług poprzez warsztaty Design Thinking i regularne zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników na ile dane usługa sprawdza się i jest przydatna.

[sdm_download id=”3584″ fancy=”1″ color=”orange” button_text=”Kliknij aby pobrać raport” show_size=”1″]

Warsztaty z wykorzystaniem gry Smile Urbo

Smile Urbo jest innowacyjną metodą edukacyjną – interaktywną grą symulacyjną, która uczy współpracy i podejmowania decyzji.

Na czym polega gra?

Gracze wcielają się w konkretne postacie – osoby zamieszkujące niewielką wieś – można być np. rolnikiem, dyrektorem szkoły lub rybakiem. W ostatnich latach społeczność wioski przeżywa trudne chwile.
Poziom bezrobocia jest bardzo wysoki, młodzież emigruje, a śmiertelność nowo dramatycznie wzrasta z powodu zanieczyszczenia wody. Pewnego dnia przyjeżdża inwestor, który planuje kupić jedną z dostępnych w wiosce działek i wybudować na niej ekskluzywny hotel. W tym momencie decyzja w sprawie przyszłego losu wspólnoty należy od uczestników gry. Oni podejmują decyzję, która wpłynie na dobrobyt poszczególnych osób i na rozwój całej społeczności. Wszystkie decyzje są monitorowane online poprzez wskaźniki dobrobytu, dzięki czemu gracze widzą bezpośredni wpływ swoich wyborów na poziom bezrobocia, koszty i oczekiwaną długości życia, środowisko naturalne i niezależność żywieniową. Continue reading

„E-citizen” międzynarodowy projekt Fundacji SocLab na temat e-governement

Od września 2017 roku Fundacja SocLab koordynuje międzynarodowy projekt pod nazwą  E-citizen – effective inclusion through e-governance services.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń między partnerami z Polski, Czech, Hiszpanii i Turcji na temat społecznych aspektów tworzenia i wykorzystania publicznych e-usług na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym.Continue reading

Mikser pomysłów na hackathon społeczny

Jeszcze w tym roku w Białymstoku odbędzie się pierwszy hackathon społeczny.
Co to jest hackathon? To wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem[1]. Możecie też obejrzeć krótki film na ten temat zaprzyjaźnionej organizacji Koduj dla Polski.
Słowo społeczny jest bardzo ważne, bo chcemy pracować nad aplikacjami i rozwiązaniami informatycznymi, które odpowiadają na konkretne potrzeby społeczne.
Zanim ruszymy z hackathonem Fundacja Soclab oraz Grupa WHY organizuje warsztaty pod nazwą „Mikser pomysłów na hackathon społeczny”.
Program warsztatów program-mikser-hackathon
Zgłoszenie na warsztaty: http://bit.ly/2eE15cI (przyjmujemy do 27 października)
Czas: 29 października (sobota)
Miejsce: Hacklag, ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 200 godz. 10.00-14.00

Uczestnicy: społecznicy & społeczniczki, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i oczywiście programiści & programistki oraz wszyscy którzy chcą brać udział w hackathonie

Partnerzy

techklub-logo
 koduj_dla_polski
    hacklag2

Techklub czyli o technologiach społecznie zaangażowanych

Sieć TechKlubów to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Nowe Technologie Lokalnie”. Ich koordynatorem jest Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 16 miastach w Polsce w pierwszą środę każdego miesiąca odbywają się cykliczne spotkania, które poruszają kwestie wykorzystania nowych technologii w trzecim sektorze. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i administracji.Continue reading

GRYWALIZACJA W PRAKTYCE czyli tworzymy wspólnie koncepcje aplikacji!

Czy gry mogą wspierać dzieci z autyzmem w odrabianiu lekcji?
Czy gry mogą zachęcić mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych?
Tak!

Zapraszamy społeczników, ludzi z branż internetowych, reklamowych, przedstawicieli działów innowacyjności, R&D, CSR i wszelkich innych osób zainteresowanych tą problematyką
Nasz cel: zaprojektowanie koncepcji dwóch aplikacji.
Będziemy pracować w dwóch zespołach:
1)    aplikacja dla dzieci z zespołem Aspergera motywująca do odrabiania prac domowych
2)    aplikacja dla mieszkańców i mieszkanek zachęcająca do uczestnictwa w konsultacjach społecznychContinue reading

Tydzień Otwartej Nauki – webinarium o webinarium :)

Dzielenie się wiedzą – o webinariach podczas Tygodnia Otwartej Nauki

Na całym świecie trwa właśnie Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week 2015 – Jest to czas (od 19 do 25 października), podczas którego mówimy o idei otwartego dostępu, czyli wolnego, powszechnego, trwałego i natychmiastowego dostępu dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.Continue reading