Badanie potrzeb osób starszych w Wasilkowie

widok z lotu ptaka na miasto Wasilków

Jeśli jesteś seniorem/seniorką i mieszkasz w Wasilkowie lub na terenie gminy Wasilków to mamy do Ciebie prośbę. Zabierz głos we własnej sprawie! Podziel się z nami swoimi opiniami i pomysłami. Wraz z wasilkowską Radą Seniorów i Urzędem Miejskim w Wasilkowie przeprowadzamy  właśnie badanie „Diagnoza potrzeb seniorów gminy Wasilków”.

Link do ankiety: https://seniorzywasilkow.webankieta.pl/

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu zadania przez Województwo Podlaskie w zakresie działania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, w ramach którego realizowany jest projekt pn. „Wasilkowscy seniorzy w centrum uwagi”.

III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu”

Zapraszamy na III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu”, które odbędzie się 9 listopada 2017 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. W tym roku hasło Forum to: „Seniorzy w działaniu”. Uczestnicy będą mogli posłuchać ekspertów-praktyków, poznać się wzajemnie, nawiązać kontakty, wymienić doświadczeniami. Continue reading

Konferencja o partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” zaprasza na konferencję „Seniorzy partycypują”, która odbędzie się 15 grudnia 2014 r. w Białymstoku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Białystok, piętro I, s. 115. Początek – godzina 9.30.

Czy osoby starsze mogą być aktywne, pełne dobrej energii, wspierające otoczenie swoimi talentami, umiejętnościami? Zazwyczaj posługujemy się negatywnym stereotypem osoby starszej jako kogoś zależnego od innych, biernej i smutnej.

Celem konferencji „Seniorzy partycypują” jest rozpoczęcie dyskusji na temat potencjału seniorów jako aktywnych i świadomych swoich praw obywateli, ludzi aktywnych społecznie. W czasie spotkania będą przedstawione przykłady takiej aktywności, jak również działań wspierających osoby starsze z takich miast jak Poznań, Warszawa czy Gdynia. Opowiedzą o swoich pomysłach aktywizowania starszych przedstawiciele i przedstawicielki takich organizacji jak Akademia Plus 50 i Uniwersytet Trzeciego Wieku (Białystok), Fundacja „Zaczyn” (Warszawa), Stowarzyszenie Miasta w Internecie (Tarnów) czy ogólnopolskiego stowarzyszenia „mali bracia Ubogich. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport z badań Fundacji SocLab na temat aktywności społecznej i obywatelskiej białostoczan 60+. Jednym z elementów konferencji będzie również debata na temat kierunku i kształtu polityki senioralnej w województwie podlaskim i w Białymstoku.

Szczegółowy program znajdziesz tutaj.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko oraz nazwę instytucji/organizacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zwierzyniecka17/16, 15- 312 Białystok najpóźniej do dnia 12.12.2014 r.

Więcej informacji o konferencji można uzyskać pod nr tel: +48 731 205 213.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Patronat honorowy nad  konferencją objęli:

Logo-Podlaski-żubr-Wojewodalogotyp wojewóztwaprezydent

Patroni medialni:

Gazeta Wyborcza Białystok

Polskie Radio Białystok

Głos Seniora

seniorzy_loga_A4_kolor_drukarka_web

 

WIZYTA STUDYJNA DO GDYNI DLA SENIORÓW

Fundacja SocLab zaprasza osoby po 60 roku życia do wzięcia udziału w bezpłatnej dwudniowej wizycie studyjnej. Wizyta skierowana jest do aktywnych osób, działających społecznie w organizacjach, klubach, grupach nieformalnych z miasta Białegostoku. W wyjeździe mogą wziąć udział uczestnicy i uczestniczki szkoleń realizowanych w ramach projektu „Seniorzy partycypują”.

WIZYTA STUDYJNA W GDYNI NA TEMAT: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I OBYWATELSKA SENIORÓW.

TRASA: Białystok – Gdynia – Białystok

Termin: 20-21.10.2014 r.

Wyjazd z Białegostoku: 20.10.2014 r., godz. 6.00

Powrót do Białegostoku 21.10.2014 r. ok. godz. 22.00

Celem jest zapoznanie się z trójmiejskimi doświadczeniami w zakresie działalności na rzecz seniorów, w tym rady seniorów oraz Centrum Aktywności Seniora.

W planie są trzy spotkania w następujących miejscach:

  1. Centrum Aktywności Seniora w Gdyni
  2. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Gdyni
  3. Osiedlowy Klub Seniora Apteka w Gdyni

Celem tego działania jest możliwość skorzystania z doświadczeń miasta, gdzie funkcjonuje Rada Seniorów oraz inne instytucje szeroko angażujące osoby starsze do podejmowania decyzji w kwestiach publicznych, dzięki czemu możliwe będzie bardziej świadome kształtowanie założeń funkcjonowania białostockiej rady seniorów.

Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniamy bezpłatny transport, nocleg, ubezpieczenie NNW oraz pełne wyżywienie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej emailem (a.maszkowska@soclab.org.pl) lub dostarczenie do biura Fundacji (ul. Cieszyńska 3a lok. 402) w terminie do 15.10.2014 r.

seniorzy_loga_A4_kolor_drukarka_web