Młodzieżowe Forum o Zdrowiu Psychicznym. Młodzi dla Młodych!

Młodzieżowa Rada Miasta Białystok wspólnie z Fundacją SocLab i z partnerami projektu JoinUs4Health organizuje 13 czerwca Młodzieżowe Forum o Zdrowiu Psychicznym „Młodzi dla Młodych”.

Inicjatorami wydarzenia jest Młodzieżowa Rada, która chciała zaprojektować przestrzeń do rozmowy dla młodych mieszkańców naszego miasta. Niech sami młodzi zabiorą głos w swojej sprawie! To najczęściej dorośli mówią bardzo dużo o kryzysie psychicznym młodego pokolenia. A jak to wygląda z perspektywy młodych?

 • Co jest dla nich największym wyzwaniem?
 • Jak się czują w świecie, który im zbudowaliśmy?
 • Czego się obawiają?
 • Co czują?
 • Jak widzą kryzys zdrowia psychicznego ze swojej perspektywy?
 • Jakiego wsparcia potrzebują?

Forum będzie miejscem dyskutowania i dzielenia się swoim doświadczeniem, pomysłami i perspektywą. My zbierzemy to, zanalizujemy i wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta ułożymy w rekomendacje. Zostaną one przedyskutowane we wrześniu z dorosłymi – władzą lokalną, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi. Naszym celem jest międzypokoleniowe wypracowanie dobrych rozwiązań dla Białegostoku w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Do 9 czerwca czekamy na zgłoszenia z białostockich szkół średnich oraz indywidualne (dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w Białymstoku).

Formularz rejestracyjny dla szkół (maksymalnie 2 osoby + opiekun ze szkoły)

Formularz rejestracyjny dla osób indywidualnych (uczniowie/ uczennice)

Projekt JoinUs4Health jest finansowany przez Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 101006518.

Ogólnopolski Zlot Masz Głos 2023 – wiedza, zaangażowanie i więzi

Na Zlocie akcji Masz Głos, który odbył się w dniach 19-21 maja w Zegrzu pod Warszawą, wzięła udział imponująca liczba blisko 150 uczestników. Wydarzenie obejmowało 38 warsztatów, panele dyskusyjne oraz zajęcia praktyczne. Celem było wzmocnienie kompetencji i więzi niezbędnych do podejmowania działań na poziomie lokalnym.

Ogólnopolski Zlot Masz Głos jest integralną częścią  akcji i odbywa się corocznie, na początku każdej edycji. Miejsce spotkań od dwóch lat to Zegrze pod Warszawą. Na Zlocie gromadzą się uczestnicy, koordynatorzy oraz zaproszeni eksperci i praktycy.

Wiedza

Koordynatorzy regionalni Krzysztof Ślebioda (PZR), Robert Chomicki (Inspiracje), Grzegorz Wójkowski (Bona Fides), Katarzyna Gajda, Małgorzata Łosiewicz (Inspiracje), Agnieszka Maszkowska (SocLab) i Dariusz Figura (Teatrikon) oraz Alicja Zaczek-Żmijewska i Dariusz Kraszewski z Fundacji Batorego poprowadzili dwie tury warsztatów o różnorodnej tematyce m.in. jak angażować młodzież i społeczność lokalną, jak prowadzić spotkania, jak pisać pisma do urzędu, kreatywność, promocja i komunikacja.

Zaangażowanie

W tym roku na Zlocie Masz Głos mieliśmy dodatkową atrakcję – uczestnicy również brali udział w prowadzeniu zajęć. W sobotę odbyły się panele dyskusyjne z laureatami i finalistami nagród Super Samorząd i Super Głos, którzy opowiedzieli o swoich sukcesach. Gośćmi Zlotu byli również przedstawiciele różnych organizacji, takich jak stowarzyszenie Pszczyna – Miasto Zielone, Młodzieżowa Rada Gminy Jabłonna, Fabryka Inicjatyw Obywatelskich „Łączy nas Iława” oraz Sejmik Młodzieżowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po południu niektórzy uczestnicy zaprezentowali swoje pasje w kącikach pasji. Były to niezwykle oryginalne zainteresowania, takie jak kaligrafia japońska, joga śmiechu, sztuka walki Aikido, makrama czy poszukiwanie dobrych plenerów do fotografowania.

W niedzielę odbyły się praktyczne warsztaty prowadzone przez ekspertów-praktyków Masz Głos. Uczestnicy mogli nauczyć się prowadzenia social mediów, tworzenia projektów, ochrony drzew, zapewniania dostępności działań dla wszystkich zainteresowanych oraz organizowania wydarzeń lokalnych związanych z historią lokalną. Dziękujemy szczególnie Robertowi Niedzwieckiemu i Karolowi Suchockiemu z naszej grupy regionalnej za świetne wystąpienia i warsztaty.

Więzi

Trzeba również powiedzieć, że to co podczas Zlotu było równie ważne, to nawiązanie więzi między uczestnikami. Mimo że większość z nich spotkała się po raz pierwszy i nie znała się wcześniej, połączyła ich bliska więź i wspólnie przeżywali niezapomniane chwile. Opisują te dni jako pełne emocji, radości, energii, inspiracji, humoru, motywacji i relaksu. Po prostu ładowanie baterii.

Do zobaczenia na kolejnym zlocie za rok!

Więcej o akcji Masz Głos przeczytasz tutaj: https://soclab.org.pl/projekty/akcja-masz-glos/

Fundusze dla Klimatu. Dyżury doradców w Fundacji Soclab.

Mapa Doradców Klimatycznych

W każdy czwartek (10.00-15.00) w Fundacji Soclab dyżur pełnią ekodoradcy. Można się od nich dowiedzieć jak sfinansować działania na rzecz klimatu.

Potrzebujesz wsparcia w pozyskaniu funduszy albo opracowaniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego lub zawierającego w sobie elementy związane z ochroną środowiska lub klimatu?

 

https://ofop.eu/funduszedlaklimatu/

Skontaktuj się z naszymi doradcami mailem:

Moniką Pietkiel m.pietkiel@soclab.org.pl
Piotrem Znanieckim p.znaniecki@soclab.org.pl

Monika Pietkiel          Piotr Znaniecki

lub telefonicznie w każdy czwartek w godz. 10.00 – 15.00 pod nr. +48 690 844 220.

Odbiorcami bezpłatnych usług doradczych są lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców.

Doradztwo jest prowadzone w ramach projektu „Fundusze dla klimatu – sieć doradców ngo” OFOP.
Więcej na naszym blogu: https://soclab.org.pl/blog/kim-jest-doradca-klimatyczny/

Szukamy koordynatorki/ koordynatora do nowych projektów!

Fundacja  SocLab poszukuje osoby na stanowisko

Koordynator/ka projektów

Szukamy osoby, która zajmie się koordynacją projektów realizowanych od 2022 roku przez Fundację SocLab dotyczących partycypacji społecznej i obywatelskiej.

Do zadań osoby na stanowisku koordynatora/koordynatorki będzie należeć:

całościowe zarządzanie projektem tj.

 • realizacja zadań zgodnie z harmonogramem, budżetem,
 • nadzór zgodności realizacji z wytycznymi, regulaminami i umowami projektowymi,
 • zarządzanie finansami,
 • sprawozdawczość,
 • podejmowanie decyzji strategicznych w projektach,
 • inicjowanie i prowadzenie spotkań z partnerami projektów,
 • zapobieganie problemom w czasie realizacji projektów,
 • prowadzenie działań promocyjnych,
 • zarządzanie ryzykiem projektowym,
 • nadzorowanie pracy pozostałych członków zespołu projektu i wykonawców zadań.

Szukamy osoby, która:

 • ma minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych,
 • ma doświadczenie w monitorowaniu realizacji budżetu i harmonogramu projektu,
 • posiada doświadczenie w promocji projektów,
 • jest komunikatywna i umie pracować w zespole,
 • ma bardzo dobrą organizację pracy, jest systematyczna i dokładna w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobrze obsługuje Pakiet MS Office, w szczególności Excel oraz programy do zdalnych spotkań, w szczególności Zoom.

Dodatkowymi atutami będą:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • zainteresowanie tematem partycypacji społecznej i obywatelskiej.

Oferujemy:

– umowę o pracę w wymiarze ¼ – ½ etatu (przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny) lub zlecenie (w zależności od preferencji kandydata/kandydatki),

– elastyczny czas pracy,

– możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy w przyszłości,

– wynagrodzenie w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy – od 4400 zł do 5500 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat,

– pracę w biurze Fundacji w centrum Białegostoku (ul. Lipowa),

– bardzo dobrą atmosferę w pracy.

Jak się zgłosić?

• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: soclab@soclab.org.pl, w tytule: Koordynator/ka projektów w terminie do 27 grudnia 2021 r.

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Powiększamy zespół – szukamy specjalisty/specjalistki ds. projektów

 Szukamy osoby, która zajmie się wsparciem zespołów projektowych w organizacji i administracji naszych projektów.

Do zadań osoby, której szukamy, będzie należeć:

 • monitorowanie realizacji projektów od strony administracyjno-finansowej, w tym przygotowywanie zestawień finansowych,
 • dbanie o prawidłowość wydatkowania dotacji,
 • realizacja zakupów i zamówień w ramach projektów,
 • wspieranie koordynatorek w zakresie realizowanych zadań, w tym przygotowanie umów
  z kontrahentami, raportów/sprawozdań finansowych z realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
 • bieżący kontakt z instytucjami finansującymi projekty oraz partnerami uczestniczącymi w realizacji projektów w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 • opisywanie dokumentów księgowych, współpraca z biurem rachunkowym,
 • prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej
  realizacją projektów,
 • organizacja działań projektowych, w tym szkoleń, konferencji,
 • wsparcie w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych.

Szukamy osoby, która:

 • ma co najmniej 1-roczne doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów
 • ma doświadczenie w opracowaniu budżetu projektu, monitorowaniu realizacji budżetu
  i harmonogramu projektu oraz ponoszeniu wydatków lub potwierdzaniu kwalifikowalności kosztów,
 • ma bardzo dobrą organizację pracy, jest systematyczna i dokładna w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobrze obsługuje Pakiet MS Office, w szczególności Excel.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, w tym Erasmus+, Horyzont 2020,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • zaangażowanie, chęć do pracy i nauki, samodzielność

Oferujemy:

– umowę o pracę w wymiarze do ½ etatu (przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny) lub zlecenie (w zależności od preferencji kandydata/kandydatki)

– elastyczny czas pracy

– możliwość rozwoju poprzez szkolenia

– możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy w przyszłości

– wynagrodzenie w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy – od 3400 do 4400 brutto w przeliczeniu na 1 etat

– pracę w biurze Fundacji w centrum Białegostoku (ul. Lipowa)

– bardzo dobrą atmosferę w pracy

Jak się zgłosić?

• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: soclab@soclab.org.pl, w tytule: Specjalista/specjalistka ds. projektów w terminie do 20 września 2021 r.

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szukamy do pracy specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń projektów

Fundacja  SocLab poszukuje osoby na stanowisko specjalista/specjalistka ds. rozliczeń projektów.

 Realizujemy w Fundacji projekty, w tym finansowane ze środków m.in. Unii Europejskiej (Horyzont 2020, Erasmus+) oraz Narodowego Instytutu Wolności (FIO). W związku z tym szukamy osoby, która zajmie się projektami od strony finansowej.

Do zadań osoby, której szukamy, będzie należeć:

 • monitorowanie realizacji projektów od strony administracyjno-finansowej, w tym przygotowywanie zestawień finansowych,
 • dbanie o prawidłowość wydatkowania dotacji,
 • realizacja zakupów i zamówień w ramach projektów,
 • wspieranie koordynatorów w zakresie realizowanych zadań, w tym przygotowanie umów
  z kontrahentami, raportów/sprawozdań finansowych z realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
 • analizowanie i planowanie we współpracy z koordynatorkami stanu wydatkowania bieżących środków oraz weryfikowanie dostępności środków w budżecie projektu,
 • bieżący kontakt z instytucjami finansującymi projekty oraz partnerami uczestniczącymi w realizacji projektów w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 • bieżąca obsługa administracyjna projektów w zakresie przepływu dokumentów,
 • opisywanie dokumentów księgowych, współpraca z biurem rachunkowym
 • prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej
  z rozliczaniem projektów.

Szukamy osoby, która:

 • ma co najmniej 1-roczne doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów
 • ma doświadczenie w opracowaniu budżetu projektu, monitorowaniu realizacji budżetu
  i harmonogramu projektu oraz ponoszeniu wydatków lub potwierdzaniu kwalifikowalności kosztów,
 • ma bardzo dobrą organizację pracy, jest systematyczna i dokładna w wykonywaniu zadań,
 • zna język angielski w stopniu dobrym,
 • bardzo dobrze obsługuje Pakiet MS Office, w szczególności Excel.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, w tym Erasmus+, Horyzont 2020
 • zaangażowanie, chęć do pracy i nauki, samodzielność

Oferujemy:

– umowę o pracę w wymiarze 1/4 lub ½ etatu (przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny) lub zlecenie (w zależności od preferencji kandydata/kandydatki)

– elastyczny czas pracy

– możliwość rozwoju poprzez szkolenia

– możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy w przyszłości

– wynagrodzenie w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy – od 3400 do 4400 brutto w przeliczeniu na 1 etat

– pracę w biurze Fundacji w centrum Białegostoku (ul. Lipowa)

– bardzo dobrą atmosferę w pracy

Jak się zgłosić?

CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: soclab@soclab.org.pl, w tytule: Specjalista/specjalistka ds. rozliczeń w terminie do 20 lipca 2021 r.

Kandydaci/kandydatki spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wolontariat w Fundacji – wolisz grę czy badanie?

hands-people-woman-working-medium

Fundacja SocLab poszukuje wolontariuszy chętnych do działania!

Co jest do zrobienia?

Działanie 1: wsparcie w realizacji gry symulacyjnej „Gramy o budżet” dotyczącej Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku

Zakres obowiązków /do wyboru w zależności od posiadanych predyspozycji/:

 • Wsparcie w przygotowaniu i logistyce gry (przygotowywanie materiałów, miejsca gry)
 • Wsparcie w promocji i rekrutacji uczestników (opracowanie materiałów informacyjnych, rozsyłanie materiałów)
 • Dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzenia

Mile widziana umiejętność fotografowania, filmowania i montażu wideo.

Wymagania: komunikatywność, dyspozycyjność w okresie od 26.09.2016

Wymiar godzinowy minimum: 15 godzin w tygodniu

Termin: 26 września – 31 października 2016

 

Działanie 2: wsparcie w realizacji projektów badawczych

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie bazy danych z ankiet
 • Współpraca w zakresie prowadzenia badań

Wymagania: znajomość narzędzi dysku Google i programy MS Excel

Wymiar godzinowy minimum: 20

Termin: wrzesień –październik 2016

Co zapewniamy?

– zdobycie doświadczenia w pracy przy różnych projektach, w gronie zaangażowanych i doświadczonych osób,

– możliwość poznania od wewnątrz pracy w organizacji pozarządowej,

– możliwość rozwoju umiejętności cenionych na rynku pracy;

– w miarę potrzeb i chęci – szkolenia,

– elastyczne godziny pracy,

– zaświadczenie,

– w przypadku bardzo dobrej współpracy możliwość uzyskania rekomendacji.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania TUTAJ: https://goo.gl/forms/MHjlciqF4WG70mk53

Dodatkowo prosimy o przesłanie mailem CV na adres: soclab@soclab.org.pl. Prosimy o dopisanie w CV następującej formuły:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).

CZEKAMY NA CIEBIE!

Nowy warsztat na temat praw autorskich w szkole! Zapraszamy do Białegostoku!

Wbrew temu, czego by się można spodziewać, prawo autorskie coraz częściej i coraz bardziej bezpośrednio dotyczy każdej niemal sfery życia i działalności. Jednocześnie jest niezrozumiałe, skomplikowane i najeżone wyjątkami. Jak się bezpiecznie w nim poruszać? Co można, a czego nie w klasie, w bibliotece, w domu, w Internecie? Czy można wykorzystać zdjęcie z sieci społecznościowej w prezentacji? Czy odtworzenie filmu w klasie to kradzież? I czemu nie można fotografować Wieży Eiffela?Continue reading

Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie – zaproszenie

26 czerwca o godzinie 18.00 w kawiarni „Fama” Białostockiego Ośrodka Kultury odbędzie się pierwsze Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie.

Tematem spotkania będzie „Tikkun Olam – Naprawa Świata”. Wokół tematu postawy wobec niesprawiedliwości i cierpienia we współczesnym świecie będą rozmawiać zarówno przedstawiciele judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Inicjatorem „Spotkań” jest Polska Rada Chrześcijan i Żydów (http://www.prchiz.pl/).

W ramach spotkania wystąpią:
· Rabin Joel Chaim Nowicki – chasydzki rabin związany z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, absolwent Akademii Medycznej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jesziw Dwar Jeruszalaim w Jerozolimie i Hamiwtar w Efracie.
· O. Marek Nowak OP: Dominikanin, dr hab. filozofii, pracuje na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Razem z Stanisławem Krajewskim prowadzi seminarium na UW na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Za swój wkład w dialog polsko-żydowski zostałem uhonorowany w 1998 roku nagrodą Fundacji Polcul.

Moderatorem spotkania będzie Bogdan Białek: psycholog, dziennikarz, wydawca. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, członek zarządu internetowej Jesziwy Pardes-Akademii Judaizmu, Przewodniczący Rady Polskiej Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego, Członek Honorowy Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w Krakowie oraz członek Komitetu Honorowego Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego. Redaktor naczelny czasopisma „Charaktery”.

Spotkaniu będzie towarzyszył występ Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza (http://www.onisimowicza.pl/).

Odbędzie się również projekcja filmu „Miszka” w reż Dariusza Szady Borzyszkowskiego. Jest to historia Miszki Zylbersztajma, który jako dziecko uciekł z białostockiego getta i przeżył Zagładę.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie

Prezeska Fundacji SocLab dr Katarzyna Sztop-Rutkowska wiceprzewodniczącą Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 1 kwietnia br. dr Katarzyna Sztop-Rutkowska odebrała z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego nominację członkowską do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka. Jednocześnie została wybrana wiceprzewodniczącą Rady.

Do zadań Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o samorządowych i rządowych projektach aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu, w tym wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa podlaskiego;
– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego;
– zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach, wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
– tworzenie we współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów.

Fundacja SocLab zaprasza na YouTube

Zapraszamy serdecznie do oglądania naszych materiałów na kanale YouTube.

Obecnie są tam filmy z wystąpień prelegentów i prelegentek z konferencji Fundacji SocLab na temat partycypacji obywatelskiej.

Konferencja „Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom”, 22 października 2013, Białystok.

Kanał Fundacji SocLab na YouTube

 

Działanie zrealizowane przez Fundację SocLab w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Wyzwania dialogu eurośródziemnomorskiego – Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh

  Fundacja SocLab oraz Instytut Socjologii UwB

zaprasza na spotkanie z Eurośródziemnomorską Fundacją Dialogu Kultur im. Anny Lindh

 

Wyzwania dialogu eurośródziemnomorskiego – Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh

PREZENTACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI IM. ANNY LINDH

26-27 września 2013

 

W czwartek, 26 września o godzinie 14:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku (Pl. Uniwersytecki 1) w sali 128 B  odbędzie się spotkanie poświęcone kwestiom dialogu międzykulturowego w regionie eurośródziemienomorskim. Koordynator polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh opowie o działaniach Fundacji służących większemu zrozumieniu i pokojowemu współistnieniu społeczeństw państw Europy, Bliskiego Wschodu i północnej Afryki oraz o wyzwaniach stających przed organizacjami działającymi w regionie. Część spotkania poświęcona zostanie konkursom grantowym Fundacji. Przewidziano czas na pytania i dyskusję. Spotkanie odbywa się w ramach konferencji naukowej „Czy różnica jest polityczna? Zróżnicowanie społeczno-kulturowe a problem dyskryminacji”.

O misji i działaniach Fundacji będzie można porozmawiać także 27 września od godziny 12.00 w tym samym miejscu (sala 128 B) podczas sesji dobrych praktyk Sympozjum „Różnorodność – sprawdzam! Wdrażanie antydyskryminacyjnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej”.

Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

Partner: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, koordynator polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

 

 

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh to organizacja powołana do życia w 2005 roku celem promocji dialogu międzykulturowego i współpracy kulturalnej w 43 krajach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Do podstawowych zadań Fundacji należą między innymi: promocja wiedzy, wzajemnego zrozumienia oraz szacunku między przedstawicielami różnych religii, kultur i narodów, walka z rasizmem, ksenofobią, jak również z wszelkimi przejawami dyskryminacji, a także inicjowanie, rozwijanie i promocja współpracy kulturalnej między krajami regionu. www.euromedalex.org www.alfpolska.org

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie prowadzi działalność badawczą, wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną. Do najważniejszych zainteresowań MCK należą: dziedzictwo kulturowe, zarządzanie kulturą, dialog międzykulturowy, problemy tożsamości. W 2005 roku MCK zostało mianowane przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz przez Ministra Kultury RP koordynatorem polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. www.mck.krakow.pl

II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

W niedzielę 15 września w godz.13.00-21.00 odbędą się II Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku. Podczas targów swoje produkty i usługi prezentować będą podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne) działające nie dla zysku, ale w celach społecznych. Instytucje te wspierają dzieci, osoby niepełnosprawne, bezdomnych, bezrobotnych. Wystawom towarzyszyć będzie program artystyczny.
Organizatorami tegorocznej edycji targów jest Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE a partnerem – Miasto Białystok. Wśród wystawców zaprezentują się organizacje, które w różnych formach i działaniach realizują zasady ekonomii społecznej.

Program targów jest skierowany również do mieszkańców, wśród których organizatorzy chcą popularyzować ideę ekonomię społecznej – trudny temat w lekkiej formie. ES, przedsiębiorczość społeczna, klauzula społeczna to zagadnienia, o których można będzie porozmawiać z przedstawicielami organizacji, które będą wystawiać się podczas targów. Zainteresowani pozyskaniem funduszy na założenie spółdzielni socjalnej, mogą uzyskać informację i skorzystać z oferty Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Podlaskiej Akademii Rozwoju Ekonomii Społecznej – projektu realizowanego przez współorganizatora targów Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE.

Jednocześnie będzie można pobawić się, potańczyć wspólnie, posłuchać mini koncertów ze sceny. Podczas targów przewidziane są animacje i zabawy z „Klanzą” i Teatrem „Narwal” i wiele innych atrakcji. Na zakończenie spotkania przewidziane jest widowisko teatralno-muzyczne „Kosmos” i spotkanie zwokalistką i kompozytorką z Białegostoku znaną jako – Miss God.

II PODLASKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ patronatem honorowym objęli: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Miasta Białegostoku.

Informacji szukaj:
www.przedsiębiorczepodlasie.pl
www.federacjabialystok.pl
https://www.facebook.com/events/495012047258762/?fref=ts

Projekt Muzeum Społeczne

Fundacja SocLab jest partnerem Galerii Arsenał w Białymstoku w organizacji akcji „Muzeum Społeczne” wybitnego twórcy, kuratora i krytyka sztuki Krzysztofa Żwirblisa.

„MUZEUM SPOŁECZNE” to akcja społeczno-artystyczna, która została przeprowadzona po raz pierwszy w 2010 r. Dotychczas miało miejsce 11 realizacji Muzeum społecznego w Warszawie, Lublinie, Kalmarze (Szwecja), Łajskach k. Legionowa, Krakowie, Szydłowcu i Wiedniu. Autor metodą twórczej pracy prowadzi działania wspierające zmianę postaw w kierunku otwartości i akceptacji wobec drugiego człowieka. Na działania składa się realizacja filmu i tymczasowej wystawy z mieszkańcami określonej okolicy (osiedla, skweru, ulicy), które są później prezentowane w otwartej przestrzeni. Film składa się z wywiadów dotyczących własnej małej historii uczestników oraz ich kreatywnych zainteresowań.

Autor twierdzi, że każdy z nas jest pewnym „muzeum”; ma własną historię, zainteresowania, którymi może się  podzielić ze swoimi sąsiadami czy zaproszoną publicznością.

Projekt „Muzeum Społeczne” będzie realizowany w Białymstoku na osiedlu Słoneczny Stok.

Akcję rozpoczynamy 31 sierpnia 2013. Od tego dnia, aż do finału Krzysztof Żwirblis będzie kręcił film i prowadził twórcze działania na osiedlu Słoneczny Stok przy pomocy pracowników Galerii Arsenał i wolontariuszy z Fundacji SOCLAB.

Projekt „Muzeum Społeczne”

 

MUZEUM SPOŁECZNE, Wiedeń, fot. Tatia Skhirtladze

W Białymstoku finał akcji będzie  miał miejsce 7 września o godz. 19.00
na terenie osiedla Słoneczny Stok, w amfiteatrze przy ul. Stromej,
gdzie odbędzie się prezentacja filmu i wystawy.

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji oraz przedstawienia dla potrzeb filmu i wystawy, rodzinnych archiwaliów czy własnego rysunku, obrazu, zdjęcia.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z autorem pod adresem zwirblis@gmail.com lub nr. tel. 501 630 274

Krzysztof Żwirblis– twórca, kurator, historyk i krytyk sztuki. Od 1976 r.  pracuje w  teatrze Akademia Ruchu. W latach 1992 – 1997 prowadził Galerię AR w kinoteatrze Tęcza na warszawskim Żoliborzu, w latach 2007 -2012 Galerię Studio w Warszawie. Zrealizował, jako kurator, kilkanaście większych wystaw, m.in.: Władza ludu (na temat demokracji), Galeria Arsenał, Białystok 2002) i Demos kratos Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa 2006, Galeria Bielska BWA oraz Galeria BWA w Zielonej Górze, 2007. Był autorem całodziennych projektów (performance, akcje) na festiwalach teatralnych Sztuka ulicy (Warszawa 2001 – 2003).Wziął udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in. Polska, Teatr Academia, Warszawa 2003; Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc ekspresji publicznej, Galeria XX1, Galeria Program, Warszawa 2004; Betonowe dziedzictwo – od Le Corbusiera do blokersów, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2008;Happiness is a warm gun, Rizzordi Art Foundation, Sankt-Petersburg 2012; Christoph project, Kunstraum Pro Arte, Hallein (Austria) 2013. Miał kilka wystaw indywidualnych m.in. Bezinteresowna przestrzeń miejska(z Aleksandrą Wasilkowską) Galeria lokal_30, Warszawa 2008; Akcje, interwencje, Galeria 2.0, Warszawa 2011; Ziemie podwójnie odzyskane (z Bogdanem Łopieńskim i Andrzej Tobisem) Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” (Warszawa 2012).Filmy z Muzeum Społecznego na Ochocie (Warszawa 2012) w zbiorach Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”.
Realizuje projekty społeczno-artystyczne np.: Tania telewizja, Grochów, Chomiczówka 2005; Telewizja osiedlowa, Zielona Góra 2007, Bezinteresowna Przestrzeń Miejska, Warszawa 2007-8; Piazza. Bezinteresowna Przestrzeń Miejska II (we współpracy z CSW Zamek Ujazdowski), Warszawa 2013.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.

logowschodzacybialystok

Nowy konkurs grantowy MAIC – KOED broni otwartości

Na początku sierpnia na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji została opublikowana informacja o nowym konkursie grantowym na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Koalicja Otwartej Edukacji po analizie dokumentów konkursu, z niepokojem stwierdza, że  nie znalazły się w nich zapisy gwarantujące otwartość zasobów, których powstanie zostanie sfinansowane ze środków konkursowych.

W dokumentach konkursowych zabrakło uregulowania kwestii praw i dostępności tych zasobów, chociaż istnieją już dobre praktyki zapisów otwartościowych w ministerialnych konkursach grantowych. Wzorem mogą być programy „Cyfrowa szkoła” (MEN), „Polska pomoc”  (MSZ), „Obserwatorium kultury” (MKiDN) lub Program EQUAL (MRR). Mając na uwadze dotychczasowe działania MAiC w kwestii otwartości zasobów publicznych, oczekiwalibyśmy od Ministerstwa wyznaczania standardów w tej dziedzinie.

Koalicja wysłała oficjalny list do Ministra Michała Boniego, w którym wyraziła swoje stanowisko oraz zawarła poniższe rekomendacje dla grantodawców.
Grantodawcy mogą mieć wpływ na sposób upowszechniania materiałów przygotowanych w ramach finansowanych przez siebie projektów poprzez odpowiednie zapisy w konkursowych regulaminach i umowach o przyznanie dotacji. Koalicja Otwartej Edukacji rekomenduje wdrażanie w konkursach grantowych obowiązku zapewnienia otwartości treści finansowanych ze środków grantowych, a stanowiących przedmioty prawa autorskiego. Treści te powinny być upublicznione tak, by umożliwiać swobodny dostęp do nich i dalsze ich wykorzystanie. Grantodawcy powinni zamieścić w regulaminach i umowach grantowych zapisy  zobowiązujące grantobiorców do otwartej publikacji materiałów  przygotowanych w ramach projektów. Sposób realizacji tych zapisów  powinien być potem elementem ewaluacji projektu.
Jeśli wprowadzenie takiej reguły otwartości jest niemożliwe, to należy przynajmniej premiować projekty, które taką otwartość wdrażają.
Dlatego reguła otwartości powinna być jednym z elementów oceny i ewaluacji wniosków. Przyznawanie w konkursach grantowych dodatkowych punktów za otwartą publikację pozwala na premiowanie grantobiorców chcących szeroko rozpowszechniać wiedzę. Z drugiej strony należy uniknąć sytuacji, w której uniemożliwi się udział w konkursie tym instytucjom, dla których taka otwartość jest trudna bądź niemożliwa z różnych, np. prawnych czy etycznych, powodów.
Dodatkowo, informacja o konkursach i grantach  powinna być udostępniania w sposób otwarty z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym tak, by grantobiorcy mieli czas nie tylko na przygotowanie wniosku, ale i realizację grantu. Daje to szansę na racjonalniejsze wydatkowanie funduszy publicznych. Nie zaleca się ogłaszania konkursu z miesięcznym terminem złożenia wniosku i półrocznym wykonaniem zadania, bo to może skutkować niedopracowaniem koncepcji i złą realizacją zadania.

Poniżej przedstawiamy propozycję szczegółowych zasad takiego wymogu  udostępniania treści powstałych w ramach programu „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”:

 1. Otwarte zasady licencjonowania zasobów
  Wszelkie zasoby mające potencjał edukacyjny tworzone w ramach programów grantowych powinny mieć charakter otwarty, przez co rozumiemy ich dostępność na jednej z wolnych licencji, zapewniających możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. Rekomendujemy w szczególności, w przypadku treści licencję Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0, a w przypadku oprogramowania, tworzone materiały winny być udostępniane na licencji z rodziny GPL v.3. Zasada pełnej otwartości powinna obowiązywać w odniesieniu do wszelkich treści, których powstanie będzie finansowane z programu „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych” oraz innych konkursów Ministerstwa na wykonywania zadań publicznych.
 2. Technologiczna dostępność zasobów
  Należy wymagać od twórców zasobów tworzenia ich w formatach zgodnych z otwartymi standardami, co przekłada się na zwiększenie dostępności, a w dalszej perspektywie na zwiększenie konkurencyjności tych rozwiązań. Należy również zagwarantować faktyczną dostępność wszelkich zasobów i/lub kodu, poprzez wymóg udostępnienia ich w sieci wraz z informacją o ich adresie (URI) podawanym w ramach sprawozdania z realizacji projektu.
 3. Dostępność materiałów i technologii dla osób niepełnosprawnych
  W celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, materiały i technologie używane w ramach programu „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”, winny spełniać wymagania WCAG2.0 na poziomie AA.

Koalicja Otwartej Edukacji oferuje wsparcie merytoryczne w zakresie wspomnianych wyżej zagadnień. Zachęcamy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do dalszej pracy w zakresie otwierania zasobów publicznych i wdrażania standardów otwartościowych w organizowane przez siebie konkursach grantowych.

Kampania społeczna NIC dla nas BEZ NAS

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w ramach Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska uczestniczy w działaniach zorientowanych na przeciwdziałanie problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego.

W 2013 roku została przygotowana kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania ubóstwu: NIC dla nas BEZ NAS.

Według ostatnich badań, ubóstwa w różnym zakresie doświadcza dziś prawie 6 mln Polaków. Ubóstwo dotyczący obecnie nie tylko osób bezrobotnych czy bezdomnych, ale także rodzin obciążonych kredytami mieszkaniowymi, rodzin wielodzietnych, czy rosnącej liczby osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”.

kampaniaeapn1

kampaniaeapn2

Celem kampanii NIC dla nas BEZ NAS, jest zaproszenie tych osób zagrożonych i doświadczających ubóstwa do udziału w procesie tworzenia polityki i instrumentów pomocy.

Jak pokazują liczne doświadczenia europejskie, wykorzystanie wiedzy i doświadczeń ludzi cierpiących z powodu ubóstwa, w znacznym stopniu poprawia efektywność środków wydawanych na walkę z tym coraz poważniejszym problemem społecznym.

Cel kampanii:

 • – Zwrócenie uwagi na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego
 • – Pokazanie równych szans wszystkich obywateli
 • – Walka ze stereotypami i napiętnowaniem społecznym
 • – Promowanie solidarności społecznej
 • – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • – Zmobilizowanie różnych podmiotów do przeciwdziałania problemowi ubóstwa i wykluczenia społecznego, w kontekście wyrównywania szans obywateli i integracji międzypokoleniowej
 • – Walka z dyskryminacją
 • – Uświadomienie odpowiedzialności całego społeczeństwa za walkę z problemem

Aktualne informacje z realizacji Kampanii „Nic dla nas bez nas” udostępniane będą na stronie www.eapn.org.pl

Spotkanie na temat dialogu międzyreligijnego: judaizm i chrześcijaństwo

W ramach projektu Fundacji SocLab „Jak to pięknie się różnić” zapraszamy  na drugie spotkanie dotyczące dialogu międzyreligijnego. W trakcie spotkania porozmawiamy o współczesnych relacjach miedzy judaizmem a chrześcijaństwem. Zapytamy zaproszonych gości o takie kwestie jak:

Co oznacza określenie „starsi bracia w wierze”? Jakie były „kamienie milowe” w dialogu chrześcijańsko-żydowskim? Po co chrześcijanom dialog z judaizmem? Czy jest on potrzebny Żydom? Co nas różni, a co łączy? I co najważniejsze: w jaki sposób można tworzyć razem wspólnotę, pomimo różnic i odmienności?

Zaproszeni goście:

Bogdan Białek: psycholog, dziennikarz, wydawca.  Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, członek zarządu internetowej Jesziwy Pardes-Akademii Judaizmu,  Przewodniczący Rady Polskiej Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego, Członek Honorowy Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w Krakowie oraz członek Komitetu Honorowego Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego. Związany ze Światową Wspólnotą Medytacji Chrześcijańskiej od 2011 r. Redaktor naczelny czasopisma „Charaktery”.

Piotr Kowalik: historyk, wykładowca w Centrum  im. Anielewicza  przy  Instytucie Historii UW.  Obecnie pracuje jako zastępca kierownika Działu Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich. Edukator, działacz społeczności żydowskiej w Polsce. Od początku lat 90. prowadzi  pracę edukacyjną i kulturalną w środowisku żydowskim oraz nauczanie o kulturze i historii Żydów dla wszystkich poza środowiskiem żydowskim. Rozpoczął  jako edukator i  chazan Fundacji Laudera, Chawura Le-Limud  Jachadut oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Jeden z założycieli i pierwszych nauczycieli żydowskich  Szkół  (Szkoła  Podstawowa i Gimnazjum)  Lauder-Morasha.  Autor programów nauczania, od poziomu edukacji początkowej do gimnazjum dla przedmiotów kultura żydowska i historia żydowska. Autor podręczników do historii żydowskiej.   Aktywista Gminy  Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie (chewra kadisza, chazan, gabaj, animator kultury).

o. Michał Krajewski OFMConv. – franciszkanin, założyciel Pustelni Franciszkańskiej w Jurowcach. Znawca judaizmu i dialogu katolicko-żydowskiego.

dr hab. Andrzej Kluczyński – protestancki teolog, adiunkt w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w Katedrze Wiedzy Starotestamentowej i Języka Hebrajskiego. Interesuje się zwłaszcza zagadnieniem profetyzmu w Starym Testamencie. Autor licznych prac na temat Starego Testamentu, m.in.  „Książę Pokoju” (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu (2013). Członek Gesselschaft für Evangelische Theologie oraz Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku; członek komitetu redakcyjnego Baptystycznego Przeglądu Teologicznego.

Spotkanie prowadzi dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Prezeska Zarządu Fundacji „SocLab”, adiunkt w Instytucie Socjologii UwB. Autorka prac na temat stosunków polsko-żydowskich w międzywojennym Białymstoku (Próba dialogu, Nomos 2008) oraz badaczka wielokulturowej pamięci w Polsce.

Organizatorzy: Fundacja SocLab oraz Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Miejsce: Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie, ul. Fabryczna 33 Michałowo

Data: 23 czerwca (niedziela) 2013 godzina 16.00

Wstęp wolny

Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie – Michałowo, ul. Fabryczna 33

Osoba do kontaktu: Katarzyna Sztop-Rutkowska tel. 731 205 213soclab@soclab.org.pl

Organizator: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” www.soclab.org.pl

Partner: Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie http://pracownia.michalowo.eu/

Projekt „Jak to pięknie się różnić” realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. www.wrotapodlasia.pl